Az SE GYTK felhívása a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére - SE


Az SE GYTK felhívása a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére - SE

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak jubileumi díszoklevelet adományoz.

Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az Egyetem jogel?djeinél:

– a Pázmány Péter Tudományegyetemen,
– a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 
– illetve a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen

1947-ban, 1952-ben, 1957-ban, 1962-ben, illetve 1972-ben szerezték meg

 2022. április 30-ig

az SE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üll?i út 26. Fsz. 16.) nyújthatják be kérelmüket a platina, a rubin, a vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szerepl? nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az értesítési címet.

Jelentkezési lap igényelhet? a Dékáni Hivatalban telefonon (06/1/266-0449), vagy letölthet? a Kar honlapjáról (www.semmelweis.hu/gytk/hirek)

A Jelentkezési lap itt tölthet? le.