Az Európai Unió tiszti f?orvosai, f?n?vérei és antibiotikum-rezisztenciával foglalkozó szakemberei Budapesten értekeztek - NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárság - közlemény


Magyarország európai uniós elnökségi programjai keretében az elmúlt másfél napban (2011. március 21-22.) tagállami országos tiszti f?orvosok, f?n?vérek valamint antibiotikum rezisztenciával foglalkozó szakemberek tartották a félévente sorra kerül? találkozójukat Budapesten. A három szakmacsoport képvisel?i egy id?ben üléseztek, ezzel alkalmat teremtve a kiemelten fontos kérdések közös megvitatására is. Az üléseken a tagállamok delegáltjai mellett az Európai Bizottság, az Európai Betegségmegel?zési és Járványügyi Központ (ECDC), valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodájának vezet?i, szakért?i is részt vettek.

Az országos tiszti f?orvosok tapasztalatot cseréltek az országaikban jelenleg zajló, egészségügyi folyamatokat és szervezetrendszereket érint? változásokról. A vezet?k különös figyelmet fordítottak a tagállamokban és a tagállamok között fennálló egészségi és egészségügyi egyenl?tlenségek megszüntetését, a lakosság egészségi állapotának javítását célzó legjobb gyakorlatok megosztására. Megvitatták az országos sz?rési programok tapasztalatait, valamint a népegészségüggyel kapcsolatos aktuális egészségügyi, egészségpolitikai kihívásokat. A találkozó keretében tartott kerekasztal-beszélgetés témája a szezonális influenzával kapcsolatos tagállami tapasztalatok megbeszélése volt.

A f?n?vérek a n?vérek képzésével, továbbképzésével foglalkoztak, megvitatva többek között, hogy milyen életpályamodellek kiépítésével, fejlesztésével válhat lehet?vé az ápolói szakma elismertségének javítása, a képzett n?vérek pályán maradásának és otthonmaradásának el?segítése. A résztvev?k a szakdolgozók, különösen az ápolók ellátásban betöltött növekv? szerepével is foglalkoztak, tagállami jó gyakorlatokat tárgyaltak meg arra vonatkozóan, milyen kompetencia-b?vítések, képzések útján érhet? el, hogy az ápolók az eddigieknél szélesebb körben lássanak el feladatokat.

A tiszti f?orvosok és f?n?vérek közös szekcióülésének f? témáját a 2011. március 3-4-én ugyancsak Budapesten megrendezett, a gyermekkori véd?oltásokkal foglalkozó szakért?i konferencia tagállami következtetései alkották. Ezek mentén a résztvev?k elmondták véleményüket arról, hogy milyen stratégiákkal, intézkedésekkel járulnak, járulhatnak hozzá a tagországok a gyermekkori véd?oltásokkal való lefedettség további növeléséhez Európában.

Az antibiotikum-rezisztenciával (AMR) foglalkozó szakemberek ülésén ismertették az antibiotikumok körültekint? alkalmazását népszer?sít? ?European Antibiotic Awareness Day? (Európai Antibiotikum Nap) 2011-es programját, melyet országos kampányok tapasztalatainak bemutatása követett. A találkozón jelen voltak az egyes tagállamok AMR-el foglalkozó kommunikációs szakemberei is, akik a marketingkommunikációs eszközök jelent?s szerepét hangsúlyozták a tudatos antibiotikumhasználat kialakításában. A kommunikációsok külön ülés keretein belül igyekeztek megtalálni az együttm?ködés leghatékonyabb formáit és esettanulmányok segítségével osztották meg egymással a stratégiai közösségi marketing és népegészségügyi kampányok tapasztalatait.

A tiszti f?orvosok, f?n?vérek és az antibiotikum rezisztenciával foglalkozó szakemberek együttes ülésükön az antibiotikum rezisztencia egyre növekv? megjelenésével, elterjedésével, az abból ered? veszélyekkel és a szükségessé váló intézkedésekkel foglalkoztak. A résztvev?k megvitatták, milyen együttm?ködésekre, intézkedésekre van szükség az egyre aggasztóbb mérteket ölt? jelenség, az antibiotikum rezisztencia terjedésének kezelése, megakadályozása érdekében.

2011. március 22.