Az MGYK elnöke, Dr. Horváth Tamás nyílt levele - MGYK


Kedves Gyógyszerész Kollégák!
Kedves Gyógyszertári Asszisztens Kollégák!

A kamarai törvény elfogadásával kiteljesedett az a regulációs folyamat, amely során meghatározó  lehet?séghez  érkezett a magyar gyógyszerésztársadalom!

Az elmúlt években a liberalizáció és a forráskivonás következtében a lakossági gyógyszerellátás helyzete kritikussá vált. A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2007 óta következetesen kiállt a betegérdekek els?dlegességének biztosítása, a gyógyszeralkalmazás biztonsága, a gyógyszerészi szolgáltatások min?sége és a közösségi források hatékony felhasználása mellett. A Kormány a liberalizáció évei után megkezdett regulációs lépéseinek  els? elemei a gyógyszerellátás újraszabályozását célozták.  A Magyar Országgy?lés 2011. március 7 ? én este elfogadta az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló törvényt, mely rehabilitálja az orvosi, a gyógyszerészi és a szakdolgozói hivatásrendek köztestületeit.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara folytatva a reguláció szakmai irányítását és gyakorlati megvalósítását a kamarai szervezet vonatkozásában a lehet? legrövidebb id?n belül helyreállítja a kamara köztestületi jellegét, meger?síti szakmai önkormányzati és érdekképviseleti jogosítványait, beleértve az etikai normaalkotás jogát is, és biztosítja továbbra is, hogy a hivatás érdekei a közérdekkel összhangban kapjanak köztestületi képviseletet.

Köszönetet mondunk a Magyar Országgy?lésnek, Magyarország  Kormányának, a Nemzeti Er?forrás Minisztérium Egészségügyért felel?s Államtitkárságának és mindazoknak, akik dolgoztak azért, hogy létrejöhessen a gyógyszerészi hivatás jelenére és jöv?jére nézve meghatározó törvényi szabályozás!

Kelt: Budapest, 2011. március 9.

Dr. Horváth Tamás
elnök
Magyar Gyógyszerészi Kamara