Az MGYK és a MÉKISZ között létrejött megállapodás nyomán a gyógyszerészek számára is lehet?ség nyílik a teljes adatbázis használatára ? mgyk.hu


Beszélgetés dr. Horányi Tamással a MÉKISZ alelnökével ? 2012.04.06.

Mit takar a MÈKISZ bet?szó?
- A MÉKISZ rövidítés az egyesület korábbi nevéb?l adódik (Magyarországi Étrend-kiegészít? Gyártók és Forgalmazók Szövetsége), melyet azonban a szervezet cégbírósági bejegyzése során meg kellett változtatni. Így lett a szövetségb?l egyesület.

 

Kik lehetnek a szövetségük tagjai?
- Az Egyesület célja szerint mindazokat vállalkozásokat és természetes személyek tömöríti, akik Magyarországon étrend-kiegészít? készítmények gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak, vagy ezen a területen tevékenykednek és érdekeik védelme, képviselete, szakmai kapcsolatok kialakítása érdekében együtt kívánnak m?ködni. Ennek megfelel?en az Egyesület tagja lehet bárki, aki egyetért a fenti céllal, elfogadja az egyesület alapszabályát és az ehhez kapcsolódó etikai kódexet, és akinek a belépési szándékát az Egyesület Elnöksége elfogadta. Érdemes talán külön kiemelni, hogy a MÉKISZ tagság - az alapszabályban és az etikai kódexben megfogalmazott elvárások alapján - a jogszabályokban el?írtakon túlmutatóan, fokozott felel?sségvállalással jár a tisztességes piaci magatartás, úgymint a forgalomba hozott termékek biztonságossága, min?sége, reklámozása tekintetében.

 

A tagvállalatok által forgalmazott termékek száma/értéke hogyan aránylik a forgalomban lév? készítmények számaihoz/ értékéhez?
- A MÉKISZ-nek jelenleg 55 tagja és a tagság által forgalmazott termékek alapján a MÉKISZ tagjainak piaci részesedése (a teljes piachoz viszonyítva) értékben és dobozszámban megközelíti az 50 %-ot. Ez az arányszám a gyógyszertári forgalmak elemzésén alapul, mivel megbízható forgalmi adat a gyógyszertáron kívüli forgalmazás (élelmiszereket forgalmazó üzletek, hiper- és szupermarketek, drogériák) tekintetében nem áll rendelkezésre. A MÉKISZ tagjainak közel 50%-os piaci részesedése azért is figyelemre méltó, mivel a notifikált termékek nyilvántartása alapján, az étrend-kiegészít? szegmensben több száz vállalkozás tevékenykedik, tehát elmondhatjuk, hogy a meghatározó piaci szerepl?k többsége tagja a MÉKISZ-nek. Tekintettel arra, hogy Magyarországon 2004-t?l (ekkor váltotta fel az engedélyeztetést az úgynevezett notifikációs eljárás) több száz vállalkozás által, több mint tízezer terméknotifikáció történt, mely több ezer különböz? terméket jelent, ezért a MÉKISZ tagvállalatok által forgalmazott termékek számát tekintve a tagságunk piaci részesedése talán valamivel kevesebb lehet, mint az értékbeni részesedésünk.

 

A gyógyszerész kollégáknak a napi rutin feladatok között nehézséget okoz, hogy az étrend-kiegészít?kr?l valid információkat gy?jtsenek. A MÉKISZ-MGYK megállapodás nyomán milyen többlet információk birtokába kerülhetnek a gyógyszerészek?
- Megítélésünk szerint az étrend-kiegészít? készítmények esetében is szükség van arra, hogy a termékek összetételérér?l és az alkalmazási területér?l a gyógyszerészek megbízható információhoz juthassanak. Publikus hatósági nyilvántartás hiányában a MÉKISZ megtalálta a módját annak, hogy a forgalomban lév? termékek jelent?s részének összetétele a MÉKISZ honlapjáról elérhet? adatbázisból megismerhet? legyen. Jelenleg ez az egyetlen ilyen adatbázis Magyarországon. Az adatbázis publikus részében a tagvállalatok által forgalmazott termékekr?l találhatunk összetételi információkat, míg a teljes adatbázis elérése, csak a regisztrált felhasználók részére lehetséges. Az MGYK és a MÉKISZ között létrejött megállapodás nyomán a gyógyszerészek számára is lehet?ség nyílik a teljes adatbázis használatára. A két szervezet közötti megállapodás alapján a MÉKISZ titkárság (mekisz@mekisz.hu) készséggel ad további információkat is a MÉKISZ tagvállalatok által forgalmazott termékekr?l illetve az étrend-kiegészít?k szabályozását érinti kérdésekr?l.

 

Miért látta szükségét a MÉKISZ a védjegy rendszer életre hívását?
- Amint az már fentebb is említésre került, az elmúlt 8 évben igen nagy számban kerültek étrend-kiegészít? készítmények forgalomba a 2004. óta m?köd? notifikációs rendszer keretében. Az elmúlt évek tapasztalatai világossá tették, hogy önmagában a notifikációs eljárás nem vagy csak korlátozott mértékben tud garanciát nyújtani a biztonságosság, min?ség és hatásosság tekintetében. A MÉKISZ ? céljaiból adódóan - kiemelt feladatának tekinti, hogy Magyarországon a kiváló min?ség? és megbízható (tanúsított) étrend-kiegészít? készítmények, gyártása és forgalmazása valósuljon meg, illetve ehhez kapcsolódóan fontosnak tartja, hogy felhívja a fogyasztók és a termékek ajánlásával értékesítésével foglalkozó szakemberek figyelmét ezekre a termékekre. Ennek érdekében dolgozta ki egyesületünk a ?MÉKISZ Tanúsított Min?ség? védjegy használatának feltételrendszerét, melyet már bejelentett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A rendszer kidolgozása során arra törekedtük, hogy a védjegy használati jogát elnyer? termékek min?sége és megbízhatósága az azonos vagy hasonló termékek kínálatában megszokottnál lényegesen jobban garantált legyen. A rendszer várhatóan ez év ?szét?l tud majd m?ködni.

 

Milyen változást hozhat ez a gyógyszertárak életében?
- Azt gondoljuk, hogy ez a védjegyrendszer mind a kínálat mind a kereslet oldaláról lényeges változást hoz. Reményeink szerint a MÉKISZ tagvállalatok arra fognak törekedni, hogy minél több terméken ? mintegy min?ségi, megbízhatósági garanciaként - megjelenjen ez a védjegy és így rövidesen már a fogyasztók is ezeket a termékeket keresik majd a gyógyszertárakban. Ezzel párhuzamosan abban bízunk, hogy a gyógyszertárak beszerzésük során el?nyben fogják részesíteni a védjeggyel ellátott termékeket, mivel a védjegyrendszer a ?gyógyszer min?ség és megbízhatóság? elvének érvényre jutását teszi majd lehet?vé az étrend-kiegészít? termékek körében is.

-hsza-