Becs?dölnek vagy megmenekülnek a patikák? - A Ma reggel vendége dr. Hankó Zoltán az MGYK alelnöke - (videolink)


Becs?dölnek vagy megmenekülnek a patikák? - A Ma reggel vendége dr. Hankó Zoltán az MGYK alelnöke - (videolink)

A beszélgetés vieoanyaga ide kattintva érhet? el!

videotar.mtv.hu

MTV1 ? Ma reggel - 2011. augusztus 8.

M?sorvezet?: Mi pedig mivel is foglalkozhatnánk mással ezek után, mint újabb válsággal? Egész nap err?l beszélgetünk ma. Hogy a patikaszektorban mi lesz, azt megpróbáljuk a következ? percekben kideríteni.

Bejátszás:

Riporter: Egy készül? tervezet szerint a patika heti nyitvatartási ideje határozná meg, hogy hány patikust és asszisztenst alkalmazzanak. A változtatásokat 2011. augusztus 20-tól vezetnék be, de vannak már olyan gyógyszertárak, melyek már az új rendelkezésnek megfelel?en alakították át nyitva tartásukat. 2014-t?l ráadásul el?írás lesz az is, hogy 25%-ban, majd kés?bb 50%-ban gyógyszerészi tulajdonban kell lennie a vezetett patikának. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének elnöke, Korodi Karolina úgy nyilatkozott a pénteki Ma reggelben, hogy az új tervezet több sebb?l is vérzik, hiszen hiányzik a fedezet és szakmai háttér az intézkedések mögül.

Korodi Karolina, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének elnöke: Próbáltuk mindig is hangsúlyozni azt, hogy nagyon dicséretes, hogyha tulajdonhoz jutnak a gyógyszerészek, de nincs fedezet mögötte. Ugye, nem tudnak hitelhez jutni, hiszen nagyon sokan próbáltak már korábban is tulajdonhoz jutni. Nem tudnak hitelhez jutni! És nem látjuk, hogy mi lesz ennek a kimenete.

 

Bejátszás vége.

M?sorvezet?: Hankó Zoltánt köszöntöm, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnökét. Jó reggelt kívánok!

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke: Jó reggelt kívánok!

M?sorvezet?: Sokfajta patikáról beszélünk, az a baj, és most világos képet kéne tenni, hogy a magyarországi mez?nyben hogy áll a helyzet? Volt egyszer ugyanis egy patikaliberalizáció, azután volt egy megel?z? id?szak, amikor ugye gyógyszerész famíliák, akik évtizedek óta egyébként, generáció generációra ezt a szakmát ?zik, kialakították a maguk üzletmenetét? Egyrészt hol tartunk most, kiket fenyeget a válság els? sorban, azt kéne tisztáznunk legel?ször, alelnök úr!

Hankó Zoltán: Hát én azt gondolom, hogy a gyógyszerellátó rendszer válságba legel?ször is 2006-ot követ?en került, amikor liberalizálták a gyógyszertári, tehát a patikapiacot, és tulajdonképpen ennek a válságnak mindenfajta gondját és baját nyögjük még a mai nap is.

M?sorvezet?: Megmondom Önnek ?szintén, hogy én is féltem a patikaliberalizációtól, aztán figyeltem, hogy hogyan viselkednek az emberek, beleértve önmagamat is. Azért, hogyha komoly a gond, akkor én jól bejáratott, neves, szakmailag megbízható gyógyszertárba megyek, lehet?leg vénnyel beszerezni, ha valódi tétr?l van szó. Hogy most egy gyors fejfájás-csillapítót, amit többé-kevésbé vény nélkül is meg lehet szerezni, hol veszek, akkor egy kicsit lazább vagyok. Én azt gondoltam, hogy ez talán kell? garancia ahhoz, hogy megmeneküljenek azok, akik ezt a szakmát komolyan csinálják. De nem.

Hankó Zoltán: Nézze, kétség kívül fontos az, hogy azok, akik ezt a szakmát csinálják és komolyan csinálják, talpon tudjanak maradni. Ugyanakkor a gyógyszerellátó rendszerrel kapcsolatos társadalmi cél az, hogy a betegellátás megfelel?, normális körülmények között történjék. Ugye, úgy fogalmaz a politika jelen pillanatban, hogy a térben és id?ben biztonságos gyógyszerellátásnak a feltételeit biztosítani kell. Értelemszer?en ez jelenti a gyógyszertár-számot, értelemszer?en jelenti a gyógyszertárakban a megfelel? gyógyszerkészletet, és értelemszer?en jelenti a gyógyszertárakban m?köd? szakembereknek a felkészültségét, elhivatottságát és a létszámát is.

M?sorvezet?: Még egyszer a kérdés: kiket fenyeget most a veszély, mert ezt én nem tudom egyel?re kiolvasni a nyilatkozatokból. Nekem az a bels? félelmem van, hogy a gyógyszerkassza racionalizálásából, amiben többé-kevésbé konszenzus van, abból mégiscsak a szakmailag jobbak húzhatják a rövidebbet!

Hankó Zoltán: Abban az esetben, hogyha a szakmailag jobbak attól jobbak, hogy megfelel? készlettel dolgoznak, megfelel? szaklétszámmal, a szaklétszám megfelel?en felkészült szakemberekb?l áll, és ezeket az embereket meg is kell nekik fizetni?

M?sorvezet?: Több patika van most a piacon, mint amennyi indokolt lenne? Vagy ez a kérdés így nehezen értelmezhet??

Hankó Zoltán: Óvatosan válaszolnék erre a kérdésre, mert hogyha azt mondom, hogy ?igen?, akkor az a vád fog érni, hogy akkor azt akarom, hogy gyógyszertárakat zárjanak be. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy van egy összeg, ami a gyógyszerellátásra fordítható, és ebb?l az összegb?l kell tudni m?ködtetni Szombathelyt?l Nyíregyházáig az összes gyógyszertárat. Tehát ez egy valós problémát jelent, a Széll Kálmán Tervhez kapcsolódó várható forrás-kivonás a gyógyszertárakat is nagyon érzékenyen érintheti, nem csak a gyógyszergyárakat. Reményt talán az adhat, hogy a Széll Kálmán Tervvel kapcsolatos tudomásunk szerinti legutolsó kormányülésen egy olyan döntés született, miszerint a forráskivonással párhuzamosan a gyógyszertáraknál egy kompenzációs rendszert is be kell vezetni. Ennek a kompenzációs rendszernek a milyenségér?l, tehát hogy milyen tételekb?l, mekkora összegb?l áll, szeptember 30-ig kell majd a szaktárcával a tárgyalásokat, az egyeztetéseket lefolytatnunk.

M?sorvezet?: Kik juthatnak egyébként ehhez a kompenzációhoz? Ez alapkérdés lesz, mert aki, hogyha valaki belenézett a színfalak mögé, azért látta, hogy óriási t?kecsaták zajlanak a gyógyszerpiacon, és hatalmas koncentrációs kísérletek, ami arról szólt, hogy aki több pénzzel rendelkezik, az megpróbálta er?vel a maga hálózatába begy?rni azokat, akik függetlenek maradtak. A kompenzációnál Ön szerint keresztül lehet vinni azt az alapvet? civil érdeket, hogy a kicsik, a szakmailag jó, de kisebb t?kével rendelkez?ket segítsék?

Hankó Zoltán: Nyilván ez is lehet egy szempont akkor, amikor a kompenzációnak a részleteir?l tárgyalni fogunk, ugyanakkor, és nem egy elhanyagolandó, nem egy utolsó szempont, ugyanakkor egy kompenzációs rendszernek a rendszer hatékonyságát is kell tudni biztosítani, és azt is, hogy az egyenletes ellátás, ahogy el?bb már említettem, biztosított legyen. Tehát a kis, vidéki településeknek a gyógyszerellátása biztosított legyen. Nyilván a gyógyszertáraknak van egy olyan köre a városokban is, amelyek egészségpolitikailag fontos feladatokat látnak el. De én azt gondolom, hogy egy kompenzációs rendszer nem irányulhat diszkriminációra, arra, hogy bizonyos gyógyszertárakat, amelyeknek szükségük van többlet-segítségre, hogy azokat megsegítse, az teljesen evidencia, én azt gondolom, az, hogy viszont egy ilyen kompenzációs rendszerben bárkit is diszkrimináljanak, én azt gondolom, hogy egyrészt nem engedhet? meg, másrészt én úgy látom, hogy az egészségpolitikának ez nem szándéka.

M?sorvezet?: Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat!

Hankó Zoltán: Én köszönöm!