Beszámoló az e-pilotról


Különösebb nehézségek nélkül folyik a kijelölt gyógyszertárakban az e-recept pilot id?szaka.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara, valamint a pilotban részt vev? rendszergazdák javaslata alapján megkeresett gyógyszertárak fokozatos bekapcsolásával lehet?ség nyílik a rendszerben megjelen? e-vények kezelésére. Ezeket úgy lehet azonosítani, hogy a vényen a megszokott vonalkódok mellett egy újabb látható, ami az adott vény EESZT-ben lév? azonosítója. Ez a vonalkód a naplószám alatti részen található.

A pilot id?szakban minden expediáló szakember egy tokent kap, aminek segítségével be tud lépni a felh?szolgáltatásba. A tokeneket és a hozzá tartozó felhasználónevet és jelszót az ÁEEK munkatársai juttatják el a rendszergazdákon keresztül a pilot gyógyszertárakba. A felhasználói fiókok jogosultságai a m?ködési nyilvántartás alapján lettek beállítva. A tervek szerint az éles üzemben nem tokenhez kötött lesz az azonosítás, hanem e-személyivel lehet könnyen és gyorsan belépni a rendszerbe. Az ehhez szükséges eszközöket a közeljöv?ben kapják meg a gyógyszertárak.

A kapott belépési adatokkal els? lépésként be kell lépni az ún. ágazati portálra (porta.eeszt.gov.hu), ahol a kapott jelszót mindenki olyan jelszóra cseréli, amit jobban meg tud jegyezni és megfelel a minimum követelményeknek. Kell legyen benne legalább két kis és nagybet?, speciális karakter vagy szám.  A rendszer használatához egy online vizsgát is le kell tenni, amihez a tananyagot az ÁEEK biztosítja és az EESZT, valamint a patikai rendszer ismeretér?l szól. A vizsga tíz kérdésb?l áll és fél óra áll rendelkezésre a helyes válaszok bejelöléséhez.

A pilot során két féle módon felírt recepteket lehet kezelni.

Az egyik, amikor egy plusz vonalkód van a receptre nyomtatva, jelezve ezzel, hogy a gyógyszerész kezében lév? receptnek van az EESZT-ben egy digitális másolata. Ebben az esetben az extra vonalkód és a vényazonosító leolvasása után rögtön az EESZT azonosítót kell beolvasni. Ilyenkor automatikusan letölt?dik a vényadat. A számítógép és az expediáló is összehasonlítja a két adathalmazt. Amennyiben eltérést tapasztalunk, azt a megfelel? csatornán jelezni kell. Ezután minden folytatódik a megszokott módon. A recept kezelésének mozdulatsora csak egy kód leolvasásával b?vül.

A másik eset egy kicsit több adatfelvitelt jelent. Itt azokat a recepteket ?írjuk fel? az EESZT-be, amiket az orvos nem töltött fel. Ezzel szimuláljuk a jöv?beni kézzel írt receptek gyógyszertári adminisztrációját. Miután ezen recepteknek nincs digitális másolata, a gyógyszertár fogja létrehozni azt. Az extra vonalkód és a vényazonosító beolvasása után még négy adat felvitelére van szükség. Ezek a beteg születési ideje, a beteg neme, az orvos kilenc jegy? azonosítója és az adagolás. Az els? hármat csak egyszer kell felvinni (a TAJ-hoz tartozó, illetve az orvosi bélyegz?höz tartozó adatokat a továbbiakban felajánlja a rendszer), míg az adagolást értelemszer?en minden egyes recept esetén rögzíteni kell. Ez azonban könnyen rutinná válik, nem hosszabbítja meg jelent?sen az expediálás idejét.

A pilot id?szakában, bár van lehet?ség TAJ alapú érvényes e-vény lekérdezésre, a papírvény, mint felírási igazolás szolgál dokumentumként. Ezt az orvosnak kötelez? kinyomtatni és átadni a betegnek. Ez a bizonylat az, ami alapján a támogatás igényelhet?.

Párhetes használatot követ?en elmondható, hogy a rendszer hiba nélkül üzemel. A gyógyszertár és az EESZT közötti kapcsolat stabil és gyors, az adatok le- és feltöltése nem akadályozza az expediálást.

Fontos megjegyezni, hogy az augusztus közepéig tartó pilot id?szak a kiválasztott gyógyszertárak számára egy önkéntes szakasz. Pillanatok alatt átváltható a gyógyszertári program a régi verzióra. Ennek megfelel?en a plusz feladatok elvégzése kihagyható.

A tesztid?szak alatt az ÁEEK-val és a rendszergazdájával is kapcsolatban van a gyógyszerész. Esetleges probléma esetén, annak jellegét?l függ?en, mindig van hova fordulnia, nem marad egyedül a tesztelés során. Az észrevételek, javaslatok rövid id?n belül beépítésre kerülnek a programokba, ami szoros és hasznos munkakapcsolatot feltételez.

A gyógyszertárak bekapcsolása folyamatos, a rendszergazdák egyre több tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy hibamentes programmal rendelkezzenek az önkéntes csatlakozás id?szakára. A gyógyszertárak mellett az EESZT-hez egyre több háziorvos csatlakozik és a pilot kórházakban is egyre több szakember használja a rendszert. Ebb?l kifolyólag a rendszer terheltsége folyamatosan n?, ami azonban a m?ködésében nem okoz lassulást vagy megakadást.

Dr. Kovács Zalán
elnök, Informatikai Munkabizottság