Kérdezze meg gyógyszerészét! - Miben más az étrend-kiegészít?, mint a gyógyszer?


A Patika Magazin hasábjain 2013 tavaszán a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége sorozatot indított, ugyanis az id? tájt olyan jogszabályi változások léptek hatályba, amelyek célja a gyógyszerek kedvez? hatásainak minél jobb kiaknázása és a gyógyszerek alkalmazásával együtt járó kockázatok csökkentése volt. A sorozat egyebek mellett célul t?zte ki, hogy részleteiben is bemutassa, mit várhatnak el Önök, betegeink a gyógyszerészekt?l. Elkötelezettek vagyunk ugyanis abban, hogy a gyógyszerészek minél hasznosabb tagjai legyenek az egészségügyi ellátásnak és lehet?ségeikhez mérten segítsék a biztonságos gyógyszeralkalmazást. Honlapunkon most újraolvashatják cikkeinket.

 

A gyógyszertárban kapható termékek száma az elmúlt években jelent?sen n?tt. A növekedés azonban nem a megjelen? új gyógyszereknek, hanem els?sorban az étrend-kiegészít?knek tulajdonítható. Ezek a termékek az elmúlt 10 évben jelentek meg a hazai piacon, s mára a forgalomban lév? készítmények száma 10 000 fölé n?tt.

Étrend-kiegészít?k már korábban is léteztek, de azok els?sorban vitamin- és ásványianyag-készítmények voltak. Az eredeti cél ugyanis az volt, hogy a termékekkel pótolható legyenek a kiegyensúlyozatlan étrendb?l hiányzó anyagok. A termékek számának robbanásszer? növekedése akkor következett be, amikor lehet?vé vált, hogy az alapanyagok között ? minimális korlátozás mellett ? tömegével jelenjenek meg a növényi és állati eredet? anyagok. Mindaz, ami a hazai piacon sokáig elérhetetlen volt, néhány év alatt elárasztotta a patikák és boltok polcait. Ez egyrészt pozitív fejlemény, hiszen a választék b?vülésével számos hasznos termék is elérhet?vé vált másrészt viszont kihívásokat is rejt magában, ugyanis a fogyasztók nem (s sokszor a szakemberek sem) rendelkeznek a szakszer? alkalmazáshoz szükséges elegend? ismerettel.

Hogy fordulhat ez el?? A magyarázat az, hogy a termékek összetev?i között némileg meglep? módon olyan növényi s egyéb eredet? anyagok is megjelentek (köztük gyógynövények is), amelyek soha nem voltak étrendünk részei. Ráadásul egyre több készítmény tartalmaz egzotikus, más földrészekr?l származó alapanyagokat. S hogy ezek miért csak most, étrend-kiegészít?ként jelennek meg a piacon? Erre is egyszer? a válasz: étrend-kiegészít?ként sokkal gyorsabban, olcsóbban és egyszer?bben forgalomba hozható egy termék, mint gyógyszerként, így olyan termékek is forgalomba kerülhettek, amelyek gyógyszerré fejlesztése lehetetlen. Ennek egyik oka a gyógyhatás hiánya is lehet, de még hatásos alapanyag esetén sem mindig törekszenek arra, hogy gyógyszerként hozzák forgalomba. Egy gyógyszer kifejlesztése ugyanis éveket és sok százmillió eurót igényel, étrend-kiegészít?ként ennek elenyész? töredékére van csak szükség. Gyógyszerek esetén a gyógyhatás igazolására hosszadalmas és költséges vizsgálatokat kell elvégezni emberek részvételével, étrend-kiegészít?k esetén erre nincs szükség. Utóbbiaknál nem elvárt a gyógyhatás, s?t, a törvény kifejezetten tiltja, hogy betegségek kezelésére ajánlják, reklámozzák az étrend-kiegészít?ket. Ez indokolt is, hiszen nem lehetünk biztosak benne, hogy az adott termék tényleg alkalmas egy már kialakult betegség gyógyítására, kezelésére.

A gyógyhatást igazolni nem kell, arra hivatkozni nem is lehet. De akkor mi értelme van a termékek alkalmazásának? Ha a megfelel?en kiválasztott készítményt a megfelel? célra használjuk, nem céltalan a használat. De a cél els?sorban az egészségmeg?rzés lehet, a gyógyhatás eléréséhez ugyanis ezek a készítmények jellemz?en túl alacsony mennyiségben tartalmazzák a hatóanyagokat. Létezik olyan el?írás, amely szerint a gyógyhatásúnál alacsonyabb mennyiség forgalmazható étrend-kiegészít?ként. A kérdés csak az, hogy melyik növényi (vagy egyéb) hatóanyagtól várható egyáltalán gyógyhatás? Mert az étrend-kiegészít?k ?hatóanyagai? között számos olyan is található, amelynek gyógyhatása bizonytalan. S ha van is a növénynek gyógyhatása, vajon milyen dózis esetén várható egészségmeg?rz? (ha nem is gyógy-) hatás? Meddig lehet csökkenteni a dózist úgy, hogy a kedvez? hatás még megmaradjon?

Minderre nem könny? választ adni. S bár az étrend-kiegészít?k nem csak a patikákban, hanem a legkülönböz?bb boltokban és az interneten is megvásárolhatóak, épp a termékekkel kapcsolatos szakmai tanácsok miatt érdemes ezeket a termékeket a gyógyszertárakban beszerezni. Mert bár igaz, hogy az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos ismeretek oktatása sokáig nem volt része a gyógyszerészek egyetemi képzésének, az utóbbi id?ben ebben változás következett be, s számos szakmai továbbképzésen is b?vítik ismereteiket a termékekkel, azok hatóanyagaival kapcsolatban. Ebben az esetben is érvényes a mondás: kérdezze bizalommal gyógyszerészét!

A gyógyszertár nemcsak a tanácsadás, hanem ?ideális esetben ? a megfelel?, jó min?ség? készítmények lel?helye is. A gyógyszerész szakmai ismeretei alapján képes arra, hogy a sok ezer termékb?l kiválassza azokat, amelyek összetételük alapján biztonságosan szolgálják az egészség meg?rzését. A kifejezetten veszélyes, illegálisan forgalmazott termékeket a vásárló is képes lehet kisz?rni: mindazok a készítmények, amelyeket nem jelentettek be forgalmazásra, s nem találhatóak meg az ezeket nyilvántartó honlapon (link), semmiképp nem javasolhatóak emberi fogyasztásra. A Magyar Gyógyszerészi Kamara kezdeményezésére létrehozott adatbázisból (www.gyogytermektar.hu) ennél részletesebb, a termék összetételére vonatkozó információk is nyerhet?ek, azonban bizonyos, speciális kérdésekre válasz csak szakembert?l várható. Mely gyógynövények, egyéb alapanyagok rendelkeznek egészségmeg?rz? hatással? A sokféle dózisú termék közül melyik szolgálja leginkább az egészségvédelmet? Melyik az a növény és termék, amely betegség esetén is biztonsággal alkalmazható? Nem léphet-e fel kölcsönhatás a rendszeresen szedett gyógyszerekkel? Ilyen, személyre szabott tanácsokért legjobb, ha felkeressük gyógyszerészünket, de remélhet?leg a Patika Magazin hasábjain most induló sorozat is szolgál majd hasznos információkkal a termékek biztonságos és célszer? használatát illet?en.

Dr. Csupor Dezs?

szakgyógyszerész

egyetemi adjunktus