Brantner Antal Ifjúsági Nívódíj – Publikációs pályázat gyógyszerészhallgatóknak, fiatal gyógyszerészeknek és konzulenseiknek – MGYT


Fődíj: 75 000 Ft.

Beküldési határidő: 2019. március 15.

Kiíró: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

 

 A pályázat célja fiatal szakemberek (gyógyszerészhallgatók és 35 év alatti gyógyszerészek) magyar nyelvű publikációs aktivitásának növelése, valamint potenciális konzulensek ösztönzése a tehetséges fiatalok közleményírásba való bevezetésére.

Pályázni lehet: (1) Megvédett graduális vagy posztgraduális szakdolgozattal, (2) Elhangzott TDK előadás 1 oldalas összefoglalójával, (3) 1 oldalas cikktervvel (munkacím + téma rövid kifejtése).

A zsűri az arra tartalmilag értékesnek tartott pályázati anyagok szerzőit felkéri a közlemények –előre megadott formai követelmények szerinti – elkészítésére. A kéziratok segítő szándékú szakmai bírálaton esnek át, és – amennyiben publikálható minőségűek – oklevélben részesülnek, valamint megjelennek a Gyógyszerészetben. Ezek közül kerül kiválasztásra a legkiválóbbnak ítélt közlemény, amelynek első szerzője Brantner Antal Ifjúsági Nívódíjban, és pénzjutalomban részesül.

További részletek és a jelentkezési lap megtalálható a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság honlapján az alábbi linken:

http://www.mgyt.hu/hu/mgyt-hirek/441-brantner-antal-ifjusagi-nivodij