Csökken? árak, zsugorodó forgalom - pharmanet.hu


Ma Magyarországon 2400 gyógyszertárból 600 üzemgazdasági szempontból már most veszteséges. Figyelemre méltó, hogy a veszteséges m?ködés több esetben a vállalkozás vezet?inek felróható hibás döntések, vagy nem jogkövet? tevékenység is állnak. Dr Torma Árpádot a Gyógyszerészi Kamara országos elnökségének gazdasági szakért?jét kérdezzük a gyógyszerkassza átalakításának hatásairól.

 

- Mennyire érzékelhet? már a gyógyszerkassza lefaragása miatti árrés kiesés a gyógyszertárakban? 
- A támogatott gyógyszerek fogyasztói áron vett forgalma a III. negyedévben már csökkent a tavalyi év azonos id?szakához képest 120,2 Mrd Ft-ról 118,2 Mrd Ft-ra. Az árrés-tömeg visszaesés az idén július 1 ? szeptember 30 között 5,7 % volt 2010 ugyanezen szakaszához viszonyítva. A zsugorodás mértéke tehát jelent?sen meghaladja a forgalom apadás arányát. Az árrés-tömeg reálértéke negatív változásának számszer?sítéséhez az 5,7% -hoz a 3,8 % -os inflációt is hozzá kell tenni. Az október 1-jét?l életbe lépett ? az E-Alap gyógyszerkiadásai jelent?s megtakarítását szolgáló ? támogatás változások forgalomra és árrés-tömegre kiható kedvez?tlen konzekvenciáiról még nincsenek megalapozott számszer? értékelésre alkalmas adatok. Az októberi hónap részinformációi a III. negyedévre vetítve további érzékeny csökkenést jeleznek.

- Hogyan lehetne kompenzálni ezt a kiesést? 
- Az idei év II. félévének árrés-tömeg zsugorodása olyan tény, amellyel összefüggésben a visszapótlás aligha értelmezhet?. A gyógyszertárak 2012-ben ? még az idei adatokhoz képest is - várható árrés-tömeg vesztése részleges kompenzációját (is) tartalmazza az un egészségügyi salátatörvény, amelyet a napokban tárgyal az Országgy?lés. A döntés és az állami költségvetés ismerete alapján lehet csak err?l több konkrétumot említeni. A kormány el?terjesztése szerint a kompenzáció er?teljesen korlátozott jelleg?, de ennek ellenére nagyon lényeges az ellentételezés mértéke és differenciáltsága. A Széll Kálmán Terv közvetlen és közvetett hatásairól készült kormányzati becslések 8 Mrd Ft körüli gyógyszertári árrés-tömeg vesztésr?l szólnak A parciális állami kompenzáció mellett elkerülhetetlen kényszer lesz a gyógyszertári vállalkozások költségcsökkentése is. A nem támogatott gyógyszerek forgalmából realizált árrés-tömeg növelése is ellensúlyozhatná a közfinanszírozott területen bekövetkez? kiesést. De az adatok a nem támogatott körben is a forgalom csökken? tendenciáját mutatják.

Tóth Ilona

Az interjú folytatása a pharmanet.hu oldalon olvasható!