Csökkent a hamis terméket vásárlók aránya Magyarországon - HENT - Közlemény


Csökkent a hamis terméket vásárlók aránya Magyarországon

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület közleménye

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 2009 és 2010 után 2011-ben is egy ezerf?s reprezentatív közvélemény-kutatás keretében igyekezett fényt deríteni arra, hogy hogyan vélekednek az emberek a hamisítás jelenségér?l. A HENT kutatásának legfontosabb tanulsága, hogy a tavalyi évhez képest csökkent a hamis termékeket gondolkodás nélkül megvásárlók aránya, ugyanakkor a vásárlást megfontolók aránya növekedett. Pozitív változás, hogy a konkrét cselekvésre rákérdezve kiderült: a tavalyi évhez képest szinte minden termékcsoport esetében csökkent a hamis termékeket vásárlók aránya. Különösen jelent?s a csökkenés az illatszerek és a CD-k, DVD-k esetében.

Hamis ruházati terméket vásárolnánk leginkább

A magyarok 27 százaléka bizonyos körülmények között, míg 3 százaléka bármikor nyitott lenne hamis termék megvásárlására. A termékek közül a hamis ruházati termékek iránt a legnagyobb a kereslet, hiszen minden hatodik magyar bármikor venne ilyet, míg 39 százalékuk elgondolkozna ezen. A legóvatosabbak a bizonytalan forrásból származó gyógyszerekkel vagyunk. Ilyen készítményt a magyarok 1 százaléka venne gondolkodás nélkül, azonban figyelmeztet? jel, hogy 6 százalék elgondolkozna a vásárláson.

A fiatalok a legnyitottabbak a hamis termékek iránt

A hamis termékek iránti nyitottságot er?sen befolyásolja a kor. A fiatalok (30 év alattiak) és a fiatal középkorúak (30-45 évesek) az átlagosnál jóval nyitottabbak, míg az id?s középkorúak (46-65 évesek) és az id?sek (65 év felettiek) az átlagosnál jóval elutasítóbbak. Amíg a fiatalok 42 százaléka, addig az id?sek 18 százaléka vásárolna hamis terméket.

Kevesebb hamis terméket vásároltunk, mint tavaly

A fogyasztói attit?dök mellett a konkrét cselekedetekre is rákérdezett a kutatás. Az eredmények szerint az elmúlt 1 évben a lakosság 13 százaléka vásárolt legalább egyszer hamis terméket. A megkérdezettek 8 százaléka többször is, míg 5 százaléka csak egyszer. Ez az arány kisebb, mint 2010-ben, amikor a magyarok 16 százaléka nyilatkozott így.

Az elmúlt évben többször hamis terméket vásárlók körében felülreprezentáltak a Közép-magyarországi régióban él?k, a fiatalok, a községben él?k és a szakmunkás végzettség?ek.

A konkrét vásárlásra vonatkozó adatokból is kiderül, hogy a magyarok nem igazán tekintenek hamis termékként a nem eredeti ruházati termékre. Hamis ruházati termék vásárlását ugyanis minden hatodik magyar bevallotta, míg általában a hamis termékeknél ez az arány 13 százalék volt. A második legnépszer?bb terméknek a hamis illatszer bizonyult. Ezt a magyarok 6 százaléka vásárolt az elmúlt egy évben. A legkevésbé népszer?nek a komoly egészségügyi kockázatot rejt?, bizonytalan forrásból származó élelmiszer és gyógyszer bizonyultak.

Minden harmadik internetez? fiatal rendszeresen tölt le zenét illegális forrásból

A kutatás szerint az internetez?k körében a zenei tartalmak és a filmek illegális forrásból való letöltése a legnépszer?bb. Zenét 19 százalékuk, míg filmet 17 százalékuk töltött le legalább egyszer. Szoftver esetében ez az arány 8, míg a könyv esetében 7 százalék. A letölt?k többsége nem csak egyszer választotta ezt a formáját a beszerzésnek, hiszen zenét a megkérdezettek 16 százaléka, míg filmet a megkérdezettek 14 százaléka töltött le többször is.

Az illegális forrásból történ? letöltés leginkább a fiatalokra jellemz?. 10 internetet használó fiatalból (30 év alatti) három rendszeresen szokott illegális forrásból származó zenei tartalmat letölteni. A fiatalok körében felülreprezentáltak a nem legális forrásból származó filmeket letölt?k is, hiszen minden negyedik 30 év alatti fiatal többször is szerzett be így filmet.

Mit gondolnak az emberek a hamis termékekr?l?

Csak minden ötödik magyarnak fontos, hogy márkás legyen a ruhája és/vagy cip?je. A magyarok közel egyharmadának pedig az sem fontos, hogy az a márkás termék, amit visel, eredeti legyen. A válaszadók több mint fele szerint ugyanakkor a hamis termék gyengébb min?ség?, mint az eredeti. S?t a megkérdezettek háromnegyede szerint hosszú távon jobban megéri eredeti terméket vásárolni, mint hamisítványt. A kutatás arra is rámutat, hogy a magyarok dönt? többsége nem büszkélkedik, hanem inkább eltitkolja, ha hamis terméket vásárolt. Mindössze minden tizedik vásárló dicsekedne el ismer?seinek, hogy milyen jó üzletet csinált, amikor az eredeti termék helyett egy hamisítványt választott.

A gazdasági válságnak komoly szerepet tulajdonítanak a magyarok

A magyarok háromnegyede szerint a gazdasági válság miatt többen kényszerülnek arra, hogy hamis vagy bizonytalan eredet? terméket vásároljanak. Ezzel az állítással csupán a megkérdezettek 7 százaléka nem ért egyet.

Mit gondolnak az emberek a hamisítás társadalmi hatásairól?

Az emberek közel 60 százaléka tisztában van azzal, hogy a hamisítás miatt a költségvetés komoly bevételekt?l esik el. A válaszadók közel fele emellett azt gondolja, hogy a hamisítás miatt munkahelyek sz?nnek meg. A tavalyihoz képest jelent?sen csökkent azoknak az aránya, akik szerint a hamisítványok a fogyasztók egészségét is veszélyeztetik. Míg tavaly a válaszadók 76 százaléka vélekedett így, az idei évre ez az arány 67 százalékra módosult.

Mit gondolnak az emberek a hamisítás büntethet?ségér?l?

Az emberek 55 százaléka úgy gondolja: aki hamisítványt árul, b?ncselekményt követ el. Ugyanennyien vannak, akik szigorúbb büntetést szeretnének a hamisítóknak és a hamisítványok terjeszt?inek. A válaszadók 53 százaléka szerint a hamisítványok megvásárlásával a szervezett b?nözésnek a bevételeit növeljük. Megoszlanak a vélemények a hamis termékek vásárlóinak az esetleges felel?sségre vonásáról. Olaszországban pénzbírságot köteles fizetni az a vásárló, akit az olasz hatóságok hamis termék vásárlásán érnek. Magyarországon egy hasonló jogszabállyal az emberek 22 százaléka értene egyet.

A teljes tanulmány letölthet? a HENT oldaláról "Hamisítás Magyarországon - 2011-es felmérés - Kutatási jelentés" címmel.