Debütált a Széll Kálmán Terv - Tóth Ilona - pharmanet.hu


Magyar Gyógyszerészi Kamara mindent megtett annak érdekében, hogy tájékoztassa a gyógyszerészeket a Széll Kálmán Terv hatásairól a patikák m?ködésére vonatkozóan- mondta el a PharmaNetnek dr. Hankó Zoltán az MGYK alelnöke. Számos javaslatot is megfogalmazott a patikák m?köd?képességének a biztosítására és a hatékonyságának javítására.

- Október elsején debütált a Széll Kálmán Terv els? olyan intézkedése, amely közvetlenül is kihat a gyógyszertárak bevételeire és m?ködésére. Hogyan értékeli az elmúlt hetek történéseit?

- Megtettünk mindent, amit Kamaraként tehettünk. Kollégáinkat augusztustól folyamatosan tájékoztattuk az árváltozásokról és a betegek figyelmét is felhívtuk arra, hogy hektikusan alakulnak majd a térítési díjak. Amikor pedig már látszott, hogy nagymérték? készletleértékel?désre és beragadó készletekre is számítani kell, hivatalosan kértük a gyártói szervezeteket és a nagykeresked?ket, hogy az október elsejét?l érvényes beszerzési árakat korábban érvényesítsék a patikák felé. Ez minden piaci szerepl?nek el?nyös és sokan reagáltak rá pozitívan. Mindenkinek köszönjük az együttm?ködést. Jó lenne, ha a kés?bbiekben ez a technika intézményesíthet?vé válna.

- Így is jelent?s a patikák vesztesége.

- Tudok olyan gyógyszertárról, amelyik az elmúlt napokban több százezer forintos készletátértékelési veszteséget szenvedett el, és olyanról is, ahol a veszteség néhány tízezer forintos tartományban maradt. Ami pedig az árrés-tömeg kiesést jelenti, ennek az értéke éves szinten, változatlan forgalmi szerkezettel számolva, több elemzés szerint, a húszmilliárdot meghaladó tb-költségmérsékl? hatás mellett kb. félmilliárd forintot tesz ki. Az árcsökkentésben a 850 Ft-os árrés? gyógyszerek felülreprezentáltak.

- Mit tesznek az árrés-kiesés kompenzálása érdekében?


- A patikák érdekeltségi rendszerének megteremtése a generikus helyettesítésben az egészségpolitikának is fontos. Az olcsóbb gyógyszerek forgalmi részaránya másként nem fog számottev?en növekedni, ennek hiányában pedig már a következ? licit is eredménytelen lesz. Ezt minden fórumon elmagyaráztuk. Kértük az érdekeltségi rendszer kialakítását és a hatóanyag-néven történ? rendelés kötelez? bevezetését a helyettesíthet? gyógyszerek körében. Az érdekeltségi rendszer el?készítése megkezd?dött és talán már rövid id?n belül bejelentésre kerül az elindítása is. Úgy tudom, hogy a hatóanyagnéven történ? felírás kötelez? elrendelésének politikai vitája is lezárult, a bevezetés módjáról és idejér?l azonban nincs tudomásom.

- Foglalkoztak-e a Széll Kálmán Terv többi lépésének patikai kihatásaival?


-Amióta eld?lt, hogy a Széll Kálmán Terv a gyógyszertámogatásokra is kiterjed, arra törekszünk, hogy az elvonás reális keretek között maradjon és a patikáknak megfelel? kompenzációs rendszer kerüljön kialakításra. Ez utóbbira alapot ad, hogy nem a patikák árrésére van szüksége a költségvetésnek, ugyanakkor az államháztartás helyzete kemény korlátot jelent. Szakért?ink segítségével több modellt is felállítottunk, melyekben a különböz? döntések függvényében elemeztük a patikai kihatásokat, beleértve az árréstömeg-kiesést, a beszállítói feltételek alakulását és a különböz?képpen érintett patikákat. A májusi kormányhatározat a térben és id?ben folyamatos gyógyszerellátás biztosítását célként t?zte ki, az erre vonatkozó konkrét javaslatokat augusztus végére kérte be a NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkársága. Ekkor egy sor „étlapszer?” intézkedési javaslatot is megfogalmaztunk, amelyek egyszerre lehetnek képesek a patikák m?köd?képességének a biztosítására és a hatékonyság javítására. Javaslataink jelent?s része már a korábbi beadványainkban is szerepelt, az el?készítés során pedig több gyártói szervezettel is egyeztettünk. Álláspontunkat a politikai döntéshozatal minden szintjével megismertettük. A javaslatok között újra leírtuk, hogy indokolt az árrés-rendszer bels? ellentmondásainak a megszüntetése és a 850 Ft-ban maximált árrés-mérték felülvizsgálata. Szükség van a compliance-javító patikai szolgáltatások díjazására, benne a gyógyszerészi gondozással és a min?ségbiztosított expediálással, a patikai gyógyszerkészítés feltételeinek a biztosítására, a vidéki kispatikák meg?rzésére és a patikai likviditást javító elszámolás-technikai változtatásokra.

- Tudtommal az NGM-ben többször is kifejtették, hogy a patikák kompenzálását ugyan indokoltnak tartanák, de ez nem lehet gátja a Széll Kálmán Terv megtakarítási célkit?zéseinek. Hogyan hidalnák át ezt a problémát?


- A generikus érdekeltségi rendszer bevezetése nem pénzt visz el a gyógyszerkasszából, hanem a generikus program sikerének az el?feltétele. A likviditás-javítás érdemben nem érinti a Széll Kálmán Tervet, a többi kezdeményezéshez szükséges forrásokra pedig javaslattal éltünk. Ezt ismerik a NEFMI és az NGM vezet?i, továbbá a kormánypárti frakció szakterületért felel?s politikusai is.

-Köszönöm a beszélgetést.

Tóth Ilona