Dr. Csapi Bence titkár


Dr. Csapi Bence titkár

Szegeden születtem 1982. november 16-án.

 

Egyetemi tanulmányaimat 2001 és 2006 között a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán végeztem. Diplomám megszerzése után az egyetem Farmakognóziai Intézetében dolgoztam rezidensként, illetve PhD hallgatóként 2010-ig. Ez id? alatt több továbbképz? közlemény és el?adás megírásában, illetve megtartásában vettem részt; továbbá a dr. Csupor Dezs? és prof. Szendrei Kálmán által szerkesztett Gyógynövénytár cím? könyv szerz?inek is tagja vagyok. 2010-ben szereztem meg a szakgyógyszerészi képesítésemet Farmakognózia és Fitoterápia szakterületen.

2010-t?l napjainkig a családi tulajdonú Szent György gyógyszertárban dolgozom Kecelen, amelynek 2015-t?l személyi jogos gyógyszerésze vagyok.

2007-t?l 2011-ig a Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezetében voltam elnökségi tag. 2011-ben és 2015-ben Magyar Gyógyszerészi Kamara küldöttközgy?lése az Országos Elnökségének tagjának választott meg.

2010-ben a Magyar Gyógyszerészi Kamara részemre Pro Praxis Pharmaciae emlékérmet adományozott.

2014-t?l Kecel város önkormányzatának vagyok képvisel?je.

Elérhet?ség: csapibence.kecel@gmail.com