Dr. Hankó Zoltánt az MGYK alelnökét kérdezte Kálmán Olga a patikai létszámrendeletr?l - 07.29-én este - ATV - Egyenes Beszéd (videolink)


A beszélgetés videolinkje itt elérhet?!

 

 

ATV ? Egyenes beszéd - szószerinti leirat

2011. július 29.

20:28

Mv.: - A magyar gyógyszerész kamara alelnöke, Hankó Zoltán a vendégem. Jó estét kívánok! Üdvözlöm!

Hankó Zoltán alelnök, magyar gyógyszerészi kamara: - Kezét csókolom!

Mv.: - Én azt olvastam, hogy ez Önöknek így tetszik, vagy legalábbis Ön úgy nyilatkozott, hogy ez a gyógyszerész kamarának tetszik. Ez tényleg jó?

Hankó Zoltán: - Már hogy mi?

Mv.: - Igen, mert hogy Ön nem figyelte, hogy a beszélgetésünk el?tt volt egy rövid összeállítás a néz?k kedvéért, tehát az az ötlet, hogy a forgalom és a vények száma alapján megszabnák, hogy hányan dolgozhatnak egy patikában. Ez jó?

Hankó Zoltán: - Hadd kezdjem egy kicsit messzebbr?l.

Mv.: - Oh, ma már doberdónál is jártunk, úgyhogy nyugodtan, kezdjük messzebbr?l.

Hankó Zoltán: - Az els? kérdés én azt gondolom az, hogy a gyógyszertáraknál szükség van-e létszámszabályozásra, vagy sem?

Mv.: - És Ön szerint szükség van?

Hankó Zoltán: - 1997-ben az egészségügyi törvény úgy döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatók abban az esetben nyújthatnak szolgáltatásnak, hogyha a személyi és tárgyi feltételeknek, személyi és tárgyi minimum feltételeknek megfelelnek. Most a gyógyszertáraknál a tárgyi feltételekre vonatkozóan a szabályozás mindig meg is volt.

Mv.: - De a minimum az más, mint a maximum személyi feltétel, nem?

Hankó Zoltán: - Ez egy minimum rendelet, ami most megjelent, és tulajdonképpen, hogyha még visszautalhatok az el?z? gondolatra, egy 15 éves mulasztásnak a végére tesz így a szaktárca pontot ezzel a rendelettel. Ez év január 1-jén a gyógyszer gazdaságossági törvény adta meg egyébként a felhatalmazást az egészségügyi miniszternek arra, hogy ezen a területen egy szabályozást bevezessen.

Mv.: - Na szóval, hogyha a minimum feltételeket megszabják, a tárgyi az megint egy más téma, a minimum személyi feltételt is megszabják, az teljesen más, mintha a maximumát szabják meg. Tehát ha azt mondják, hogy egy ekkora négyzetméter ilyen forgalmú patikába kell minimum 4 alkalmazott, az más, mintha azt mondják, hogy lehet 5, de nem lehet 6. Azért nem értem, hogy miért kell felülr?l, tehát a maximumot is szabályozni, mert hogy a patikák többsége ugye vállalkozásban üzemel, tehát ha ? hat ember bérét is ki tudja fizetni, akkor miért nem teheti azt, miért mondják meg neki, hogy nem, te mostantól csak négyet. Tehát nem értem a lényegét.

Hankó Zoltán: - Valószín?, hogy valami félreértés van akkor itt, mert ez a rendelet ez egy minimum rendelet. Azt mondja ki a jogszabály, hogy adott esetben, hogyha egy gyógyszertár mondjuk hetente negyven órát van nyitva, akkor mi az a minimális szaklétszám, amit neki alkalmazni kell.

Mv.: - Tehát ugyanúgy a minimumot mondja meg.

Hankó Zoltán: - Hogy 48 óránál, 60 óránál, 67 óránál és így tovább, azt szabja meg, hogy mi az a minimális gyógyszerészi és asszisztensi létszám, amivel neki m?ködni kell.

Mv.: - De azt nem szabja meg, hogy ennél több nem lehet.

Hankó Zoltán: - Hát hogyha van pénze rá.

Mv.: - Na ez az, hogyha van rá pénze rá, akkor hogyne lehetne. És ez jó, hogy megszabja, vagy nem jó?

Hankó Zoltán: - Néz?pont kérdése. Hogyha a vállalkozásnak az önérdekét nézem, akkor minden egyes olyan szabályozás, ami a szigorítás irányába hat, akkor én azt gondolom, hogy méltán kelthet ellenérzéseket. Ugyanakkor itt az egészségügyön belül szükség van arra is, hogy bizonyos biztonsági elemek érvényesüljenek. Ugye el?bb említettem az egészségügyi törvényt. Az is ezeket az irányokat a szabályozásban azért szabta meg, hogy az ellátásnak ezeket a szakmai biztonsági elemeit biztosítani lehessen.

Mv.: - Én azt olvastam a gyógyszertár tulajdonosok, gyógyszerészek szövetsége képvisel? nyilatkozott, és azt mondják, hogy nem tartják id?szer?nek a létszámminimumra vonatkozó el?írásoknak a meghatározását, meg még az is benne volt itt az összeállításban, hogy arra gyanakszanak, hogy például a kamara az azért mondja azt, hogy ez elfogható, és kell ez, mert hogy így a cél a bevásárló központokban lév? patikáknak az ellehetetlenítése. Tehát hogy egy ilyen patika belharcnak lehet ez az eszköze. Igen vagy nem?

Hankó Zoltán: - Hát nem gondolom, hogy az egészségügyi minisztérium egy ilyen patika belharcnak az egyik vagy másik oldalára, ha egyáltalán létezik egy ilyen belharc, akkor odaállna.

Mv.: - De egyébként például a bevásárlóközpontban a nyitva tartó patikáknak ez hátrányos ez a döntés?

Hankó Zoltán: - Én nem gondolom, nem tudom, hogy hátrányos-e. Végeztünk különféle elemzéseket. Azoknak az adatoknak az alapján, amelyek rendelkezésükre állnak, ÁNTSZ-t?l a rendelettervezetnek a közigazgatási egyeztetésre kiküldött mellékletéb?l szakért?inkkel és egy olyan számításra jutottunk, egy olyan elemzésre, adatra jutottunk, miszerint a gyógyszertárak legalább 85 százalékában a most elfogadott szabályozás nagy valószín?séggel a személyi feltételekben változást nem fog igényelni.

Mv.: - Akkor lehet, hogy az a 20 százalék a bevásárló központokban lév? patikák, mert ott például a 12 nyitva tartáshoz, ha ez a minimum rendelet életbe lép, akkor az alkalmazottak számát esetenként meg is kellene duplázni. Na azt meg már lehet, hogy nem tudják bevállalni. Dupla költség, dupla bér, dupla járulékfizetés, hát ilyen szempontból akkor lehet, hogy ? nekik ez hátrányos, nem?

Hankó Zoltán: - Nem tudom.

Mv.: - Hát a kamara csak tudja.

Hankó Zoltán: - Gyógyszerész kamara az elmúlt években nem volt ügyfél ezekben a kérdésekben, emiatt nekünk nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy az egyes gyógyszertárak milyen nyitvatartási id?vel, és milyen szaklétszámmal kaptak engedélyt annak idején az ÁNTSZ-t?l, tehát mi aggregált adatokból dolgozunk.

Mv.: - Hát de azokból az adatokból csak kiderül, de ha nem is az adatokat nézi, nem is kamarai alelnökként nézi, hát tudja azt, hogy egy bevásárló központban lév? patika, amikor a bevásárló központ bezár, akkor az is bezár, tehát nyilván nem olyan rendszerben m?ködik, mint a többi patika, de gondolom ezek ügyeletet sem tudnak vállalni, hiszen nem lehet bemenni a bevásárlóközpontba zárás után.

Hankó Zoltán: - Egy gyógyszerészkamarának, amikor az álláspontját ennek a rendelettervezetnek a kapcsán kialakította, ilyen szempontjai nem voltak. Amikor a hosszabb nyitvatartási idej? gyógyszertáraknak a szaklétszámával kapcsolatos álláspontunkat kialakítottuk, akkor egyrészt abból indultunk ki, hogy ezek az esetek jó részében már két m?szakban dolgozó gyógyszertárak. Általában két vagy három tára egyidej?leg m?ködik ezekben a gyógyszertárakban, s?t hétvégén is többnyire ezek nyitva vannak. Most nyilván, ugye amikor valaki dolgozik egy bármilyen munkahelyen, akkor a hetente két pihen?napot, illetve szünnapot biztosítani kell neki, tehát vannak olyan szempontok, amelyek miatt én azt gondolom, hogy mondjuk egy 68-70-75 órát nyitva tartó gyógyszertárban nagyobb szaklétszámot kell biztosítani, mint mondjuk egy olyanban, amelyik 50 vagy 55 órát van nyitva egy héten.

Mv.: - Hát ez nyilván így lesz. Na hát mindesetre ha így lesz, akkor is lesz átmeneti id? 2014-ig, úgyhogy addig még lesz id? megvitatni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Egy mondatot.

Hankó Zoltán: - Igen. Tekintettel arra, hogy ez egy olyan terület, amelyik még nem volt szabályozva, és ugye el?ttünk van még a Széll Kálmán Terv is, ezért mi azt kértük a minisztériumtól a legutolsó ezzel kapcsolatos egyeztetésen, hogy január 1-jét követ?en induljon el egy monitorrendszer, amelyik a gyógyszertárak nyitvatartási idejét, forgalmát, létszámát kontrollálja, és amennyiben szükség van arra, a két éves türelmi id? lejártát megel?z?en a korrekciót el lehessen végezni.

Mv.: - Ez logikusnak t?nik. Igenl? választ kaptak?

Hankó Zoltán: - Igen, elindul a rendszer.

Mv.: - Na hát akkor meg f?leg van még id? felkészülni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.

Hankó Zoltán: - Köszönöm szépen.

Mv.: - Önöknek is köszönöm a figyelmet. Egész hetit, de ne feledjék, vasárnap esti 22 órakor még lesz egy válogatás a heti interjúból, amiket mi talán a legjobbaknak, legérdekesebbnek vagy legaktuálisabbaknak tartottunk, úgyhogy nézzék azt is. Aztán hétf?n este ismét várom Önöket! Viszontlátásra!