Egy intenzív id?szak közepén vagyunk – A Gyógyszerész Köztestületi Napok elé


Egy intenzív id?szak közepén vagyunk – A Gyógyszerész Köztestületi Napok elé Dr. Kovács Zalánnal, az MGYK Informatikai Munkabizottságának vezet?jével az e-recept november 1-i bevezetésének után pár nappal beszélgettünk.

– Mikor alakult az Informatikai Bizottság és mi volt létrejöttének oka?

– A Magyar Gyógyszerészi Kamara Informatikai Munkabizottságát az elnökség 2016 áprilisában hozta létre, öt f? meghívásával. Ezt követ?en kaptam a felkérést, hogy vezessem a bizottságot. A megalakulás az ebben az id?szakban a Kamarában megvalósuló munkabizottsági struktúra kialakításának rendszerébe illeszkedett. Azt a feladatot kapta, hogy segítse az elnököt és az elnökséget a gyógyszerészetet érint? informatikai és szakma-informatikai kérdésekben. Két f? téma került meghatározásra, az e-receptrendszer és az egyedi gyógyszerdoboz-azonosító bevezetése.

– Ismerve a közelmúlt eseményeit, nem gondolhatjuk, hogy unatkoztak volna…

– Egy nagyon intenzív id?szak kell?s közepén vagyunk. A megalakulás óta számtalan egyeztetésen vettünk részt, mind a Minisztériumban, mind pedig az AEEK szervezeteinél. A munkánk érintette a témában folyó jogszabályvéleményezési feladatokat is. Többször fordult el? az is, hogy más, a Kamara berkeiben m?köd? munkabizottsággal közösen dolgoztunk. Természetesen nem csak a fent említett két témában kérte ki az elnökség a véleményünket, hanem a közben felmerül?, azonnali reagálást igényl? feladatokban is.

– Milyen tapasztalataik voltak az EESZT bevezetésének pilot id?szakáról?

– A pilot id?szakban kevés gyógyszertár és még kevesebb orvos használta a rendszert. Mint azóta kiderült, szerencsésebb lett volna nagyobb terheléssel is kipróbálni azt. A folyamatos egyeztetések során próbáltuk a tapasztalatokat megosztani az AEEK informatikusaival, ennek fényében kértünk változtatásokat. A felhasználási tapasztalatok pozitívak voltak, ugyanakkor minden résztvev? tudta, hogy az éles rendszerben sokkal több felhasználó fog csatlakozni, így el?fordulhatnak váratlan helyzetek.

– A GYKTN-n informatikai blokk is lesz, ennek els? része „Az e-recept bevezetése után” címet viseli. A bevezetés el?tt mire lehetett számítani?

– Nem volt könny? el?re meghatározni, hiszen egy teljesen új rendszer került bevezetésre.  A legnagyobb informatikai cégek sem tudják hiba nélkül megoldani egy globális rendszer indítását, hiszen óriási terhelést kell kibírniuk a szervereknek, amit el?re nem nagyon lehet modellezni. Nagyon fontos a start utáni id?szak, amikor az „éles tapasztalatok” fényében, gyorsan kell változtatni egy bonyolult rendszeren. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy számos felhasználó (orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakemberek) is csatlakozik a rendszerhez, akiknek újdonságokkal kell szembesülniük, gyorsan átlátniuk, megtanulniuk és használniuk azt. Ez is befolyásolta a rendszerindítás sikerességét.

– Pár nappal vagyunk november 1. után. Hogyan látja a rendszer indítása utáni helyzetet?

– Nem volt problémanetes az els? két nap, országos szinten voltak fennakadások. Szerintem a világon nem volt még olyan rendszer, ami els? pillanattól kezdve tökéletesen m?ködött. Ugyanakkor most már használható, gyors válaszid?kkel m?ködik és bízom benne, hogy napról napra javul az EESZT üzembiztonsága.

Október 31-én este jelent meg az utolsó rendelet is, ami a rendszer m?ködéséhez szükséges. A jogszabályban foglaltak programozására nem volt idejük a rendszergazdáknak, így ez a feladat is hátra van. December 15-éig van erre türelmi id?, addig még változások várhatók. Szerintem elég ez az id? mindenki számára, hogy egy napi szinten használható, a gyógyszertári munkát segít? rendszer m?ködjön.

– Az Informatikai Munkabizottság tudott segíteni a rendszerre való átállásban?

– Feladataink között nem szerepelt a kommunikáció, hiszen ebben a témában az AEEK vállalta a feladatot. Ennek ellenére úgy dr. Hankó Zoltán elnök úr, mint jómaga is, a sajtó rendelkezésére álltunk. A Kamara minden rendelkezésére álló eszközzel támogatta az információáramlást. A munkabizottság tagjai, f?leg a bevezetés id?szakában, sok kolléga kérdésére válaszoltak, sok tapasztalatot gy?jtöttek, amit a következ? nagy projekt bevezetése során hasznosítani tudnak majd.

– A GYKTN informatikai blokkjának címében új adatvédelmi rendelkezésekr?l is szó van. Ez mir?l szól, mit takar a cím? Mire kell a gyógyszertáraknak felkészülni?

– 2016 áprilisában az Európai Parlament elfogadott egy új, az egész Európai Unióban 2018. május 25-t?l alkalmazandó adatvédelmi rendeletet. Ennek lényege, hogy pontosan szabályozza a polgárok adatainak védelmét, azok szabad áramlását. A munkabizottságunk feladata ebben a témában az, hogy megvizsgálja, a gyógyszertárban kell-e változtatásokat bevezetni annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabály követelményeinek.

– Az egyedi dobozazonosítókkal kapcsolatban esetleg nem merülhetnek fel adatvédelmi aggályok?

– Az egyedi dobozazonosító bevezetésének el?készületei Magyarországon is folynak. A folyamat olyan szakaszban van, amiben a „végfelhasználók”, azaz a gyógyszertárak még nem érintettek. Az egyeztetéseken folyamatosan képviselteti magát a Kamara, így ha feladatot lát maga el?tt, akkor a munkabizottságunk is bekapcsolódik és segíteni fog.

B. Zs.