Egy év múlva állhat össze a WHO gyógyszerhamisítás elleni programterve - HENT Hírlevél


Az Egészségügyi Világgy?lés (WHA) delegáltjai egy évvel meghosszabbították a gyógyszerhamisítás elleni munkacsoport tevékenységének idejét. A résztvev?k szerint legalább ennyi id?re van szükség, hogy létrejöjjön a konszenzus a hamisítás elleni fellépés irányait és prioritásait illet?en.

Május 16-a és 24-e között tartotta éves gy?lését a WHA, amelyen ismét napirendre vették a gyógyszerhamisítás kérdését. A szervezet tavalyi találkozóján határozott egy gyógyszerhamisítás elleni munkacsoport összehívásáról, amelynek feladata lenne, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hamisítás elleni szerepének irányát, tevékenysége fókuszát illet?en ajánlásokat fogalmazzon meg. Az ajánlásokat a most esedékes WHA gy?lésen kellett volna megvitatni, de a WHA delegáltak úgy határoztak, további egy évet adnak a munkacsoport számára, hogy konszenzusos állásfoglalást dolgozzon ki a kérdésben.
Az Intellectual Property Watch portál szerint a WHA delegáltak egyetértenek abban, hogy a gyógyszerhamisítás, különösen a fejl?d? országokban, rendkívül súlyos probléma, amely számos indokolatlan halálesethez vezet, mert a készítmények nem elegend? mennyiségben, vagy egyáltalán nem tartalmaznak aktív hatóanyagot. A probléma kezelésének irányát tekintve azonban már nem teljes az egyetértés. Egyes országok rendre kritizálják a WHO eddigi szerepvállalását, amely szerintük sokkal inkább a kereskedelmi érdekek és a gyógyszergyártók szellemi tulajdonjogai körül forog, ahelyett, hogy els?dlegesen az egészségügyi ellátás biztonságára fókuszálna. Ennek okán a munkacsoport kizárólag az egészségügyi szempontokat szem el?tt tartva kellene, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg.
A május közepei gy?lésre a munkacsoport által benyújtott tevékenységi jelentést a WHA vonatkozó bizottsága elfogadta. Ebben már lefektetnek bizonyos el?zetes irányelveket a tudatosságnövelés, technikai segítségnyújtás fontosságát illet?en.
A WHA bizottsági ülésén tárgyaltak a WHO és a 2006-ban megalakult Gyógyászati Készítmények Hamisítása Elleni Nemzetközi Munkacsoport (IMPACT) közös tevékenységér?l is. Az Európai Bizottság és a WHO által társfinanszírozott IMPACT m?ködése is kritikus kérdésnek számít, mivel esetében is a szellemi tulajdonjogok túlhangsúlyozottságát látják egyes állami képvisel?k. Bizonyos, zömmel a fejl?d? országokból érkez?, valamint a generikus készítmények gyártása tekintetében domináns India részér?l érkez? állásfoglalások szerint a két szervezetet teljes mértékben függetleníteni kellene egymástól. Az Európai Unió képviseletében felszólaló magyar képvisel? azonban úgy látja, az IMPACT m?ködése nem eredménytelen, ezért a WHO-val kapcsolatát nem lenne célszer? felfüggeszteni.

forrás: Hent Hírlevél, www.hent.hu