Egyértelműbb patikai szabályozás - 2014. 11. 06. (2. oldal) - Jobbágyi Zsófia - Magyar Hírlap


Egyértelműbb patikai szabályozás

Rendeletben határozhatná meg az illetékes miniszter a háziorvos-választás részletes feltételeit egy új módosító csomag szerint

Jobbágyi Zsófia

 

Bővül a kábítószerekkel egy minősítés alá eső pszichoaktív szerek listája, de határozottabban lépne fel a kormány az illegális gyógyszerforgalmazás ellen is, tehát akár kilencven napra is blokkolhatják a „hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer elérhetőségével összefüggő” elektronikus adatokat – ezt is tartalmazza a kormányzati honlapon már elérhető legújabb törvénytervezet. A módosítások a gyógyszerpolitikát is érintenék. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint a változásokat a testület alapvetően pozitívnak értékeli.

Több mint egy tucat jogszabályt módosítana az egészségügyi kormányzat legújabb tervezetével. A javaslat érinti a gyógyszerellátást is, így például egyértelműbbé teszi az „egészségügyi államigazgatási szerv”, vagyis ebben az esetben az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal feladatait a gyógyszertári ügyeletek szervezésében, ennek megfelelően tehát „megállapítja, összehangolja, nyilvántartja és közzéteszi”. Lapunk megkereste a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét, aki kijelentette, a gyógyszertárakat érintő változásokat alapvetően pozitívnak értékelik, mivel azok illeszkednek az elmúlt években bekövetkezett változások irányához.

A patikai ügyeletek hatósági ügyintézésére vonatkozó módosításról szólva megállapította, a jelenleg hatályos törvény nem elég körültekintő.

Hankó Zoltán szerint mindez annyiban változhat a mostani tervezettel, hogy az illetékes szerv jogköre már egyértelműen kiterjed a gyógyszertári ügyelet és készenlét megállapítására, összehangolására, nyilvántartására és olyan jellegű közzétételére, amely a betegnek, orvosnak és gyógyszerésznek egyértelmű tájékozódási lehetőséget biztosít. Úgy fogalmazott, a korrekció tisztább helyzetet teremt, és a részletes szabályozás régen várt, induló lépése lehet.

A javaslat ezen felül lehetőséget adna arra is, hogy az Állami Egészségügyi Tartalékban tárolt gyógyszerek lejárati idejének kitolását az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet is kezdeményezhesse, ami elsődlegesen a katasztrófa-egészségügyi ellátások szervezését érinti.

Több módosítás érintené a gyógyszergyártókat.

Az egyik szerint az úgynevezett „támogatásvolumen-szerződésekben” – vagyis a gyártó és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közötti speciális megállapodásokban – rögzített befizetési kötelezettség megállapításához bevezetnének egy újabb segédszempontot. Hankó Zoltán kifejtette, az említett dokumentumoknál adott időszakban a támogatással értékesített gyógyszermennyiséget dobozszám alapján rögzítik, amelynek nagysága a készítményre szoruló betegek számának, és az adagolási előírások figyelembe vételével számolható.

A változtatás célja lehet – folytatta az elnök –, hogy az említett szerződés hatályának időtartama alatt az ellátás mindvégig biztosított legyen, a körülményektől függetlenül.

Szintén a biztonságos és folyamatos ellátásra kedvező hatással lehet, hogy az illegális forgalmazás ellen hatékonyabban lépne fel a kormány, mivel az egyik módosítás felhatalmazást adna arra, hogy kilencven napra blokkolják a „hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer elérhetőségével összefüggő” elektronikus adatokat. Vagyis, adott esetben három hónapra letilthatnák az interneten illegálisan forgalmazókat.

Ehhez kapcsolódik, hogy összesen harminckilenc vegyülettel gyarapodik a tiltott kábítószerekkel egy minősítés alá eső úgynevezett pszichoaktív szerek listája.

A tervezetcsomag ezen felül felhatalmazást ad a miniszternek arra is, hogy rendeletben szabályozza a háziorvos, házi-gyermekorvos választásának, a jelentkezésnek és elutasításának, az átjelentkezésnek, illetve az ezzel kapcsolatos „vitás kérdések” rendezésének részletes szabályait.

 

Gyógyszer lehet az e-cigaretta

Egyértelművé tenné az egészségügyi törvénytervezet az elektronikus cigarettának és kiegészítőinek eddig bizonytalan státuszát, vagyis: amennyiben az nikotint tartalmaz, úgy gyógyszernek minősítené, és forgalmazását is aszerint szabályozná. Ismeretes, bár 2006-ban a Vám- és Pénzügyőrség engedélyezte az elektromos cigaretta árusítását háztartási eszközként, az Országos Gyógyszerészeti Intézet már 2008-ban kimondta: nikotintartalma miatt az gyógyszernek minősül. Később a szaktárca megerősítette ezt az állásfoglalást, illegálisnak minősítve az e-cigaretta forgalmazását.

Amennyiben életbe lép a jogszabály, a terméket főként patikákban lehet majd kapni, attól függően, vénykötelesnek minősítik-e vagy sem. Minden valószínűséggel az e-cigaretta a nikotintapaszokkal kerül majd egy kategóriába.

 

Jobbágyi Zsófia
Magyar Hírlap