Egyeztetés az új szakképzési rendeletr?l - 2012.09.26.


Prof. dr. Vincze Zoltán MGYT elnök és dr. Hankó Zoltán MGYK elnök kezdeményezésére szeptember 26-án a Kamara budapesti székházában megbeszélés volt az új szakképzési rendelet hatályba lépését követ? teend?kr?l. A megbeszélésen az SZTE GYTK-t prof. dr. Hohmann Judit dékán, a SE GYTK-t prof. dr. Noszál Béla dékán, a DE OEC GYTK-t dr. Vecsernyés Miklós dékán, a PTE AOK GYTSZ-t dr. Dévay Attila szakvezet?-helyettes képviselte. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerészeti Tagozatainak képviseletében részt vett prof. dr. Zelkó Romána a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat tagja, dr. Télessy István a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Tagozat elnöke és dr. Antal István az Ipari Gyógyszerészeti Tagozat elnöke. A szakmai érdekvédelmi szervezeteket az MGYT és az MGYK elnökén kívül dr. Csóka Ildikó (MGYT elnökségi tag, MGYK titkár) és dr. Samu Antal MOSZ alelnök képviselte.

Az egyetemek képvisel?i bejelentették, hogy mind a négy helyen mindhárom szakirányban megkezdik a szakképzést, az egyes szakképesítések felvételét a négy képz?hely összehangolja. Az egyetemek egységes képzési tematikát is kialakítanak. A résztvev?k szerint indokolt ? felmen? rendszerben ? a gyógyszertár-vezetés és az emelt szint? gyógyszerészi gondozás szakképesítéshez kötése, ezért kezdeményezik a vonatkozó jogszabályok módosítását. Az új szakképzési rendszerhez kell igazítani a gyakorlati képz?helyek (pl. gyógyszertárak) akkreditációját és egységes javaslatot kell kidolgozni a szakképzés finanszírozására is. A résztvev?k megegyeztek, hogy az operatív teend?k tisztázására, a képzési tematika összehangolására és a képz?helyek közötti feladatmegosztásról szóló döntés érdekében október közepén megbeszélést hív össze prof. dr. Noszál Béla dékán, a finanszírozási javaslat kidolgozására pedig ad hoc munkacsoport áll fel a kamara vezetésével.

 

Budapest, 2012. szeptember 26.