Egységes, költséghatékony közbeszerzés a kórházakban - NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárság - (Közlemény!)


Egységes, költséghatékony közbeszerzés a kórházakban

A Kormány legutóbbi ülésén elfogadta a fekv?beteg szakellátást nyújtó intézmények részére történ? gyógyszer-, orvostechnikai eszköz- és fert?tlenít?szer beszerzések országos központosított rendszerér?l szóló kormányrendeletet, amely a Magyar Közlöny mai számában jelent meg.

A jogszabály arról rendelkezik, hogy az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fekv?beteg szakellátást nyújtó intézmények (kórházak) beszerzései a jöv?ben az új központi közbeszerzéssel, összevontan valósulnak meg. Központi beszerz? szervezetként a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min?ség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) folytatja le a központosított közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzések kiírásánál szakmai támogatást a gyógyszerek esetében az Országos Gyógyszerterápiás Tanács (OGYTT) ad, míg az orvostechnikai eszközök esetében az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozata.

A jogszabály elfogadásával a korábbi gyakorlattal ellentétben ? miszerint az országban intézményenként eltér? gyógyszer-közbeszerzési módszertan m?ködött ? a kórházak beszerzései egységessé válnak. A közös beszerzés feltételeinek és eljárásrendjének megteremtése lehet?séget nyújt a költséghatékonyság növelésére, így a más célra felhasználható források felszabadítására is.

A GYEMSZI eljárása során a közbeszerzés tárgyának meghatározásakor figyelembe veszi az OGYTT által felállított országos kórházi gyógyszer-alaplistát, illetve az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata által létrehozott országos orvostechnikai eszköz alaplistát, amelyek folyamatosan b?vülnek. Közbeszerzést a GYEMSZI olyan alaplistán szerepl? hatóanyagokra vagy eszközcsoportokra ír ki a jöv?ben, amelyek az intézményi szint? beszerzéseknél költséghatékonyabbak és hozzájárulnak az ellátás biztonságához is.

Az állami, önkormányzati fenntartásban lév? kórházak számára a központosított beszerzés használata kötelez?, ugyanakkor önkéntes alapon más egészségügyi szolgáltatók is csatlakozhatnak hozzá. A központosított közbeszerzés a Kormányrendelet hatálybalépését követ?en induló közbeszerzési eljárásokat érinti, így a jelenleg hatályos szerz?dések alapján történ? beszerzéseket nem befolyásolja. Ugyanakkor az ilyen szerz?désekben résztvev? intézmények részére is lehet?ség van az új rendszerhez történ? önkéntes csatlakozásra.

 

 

2012. március 28.

NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárság