Egységes gondolkodás az egészségügyi struktúra-átalakításról - NEFMI EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELEL?S ÁLLAMTITKÁRSÁG (Közlemény!)


Egységes gondolkodás az egészségügyi struktúra-átalakításról

A Nemzeti Er?forrás Minisztérium Egészségügyért Felel?s Államtitkársága 2012. január végén minden térséget érint? konzultáció-sorozatot kezdeményezett az egészségügyi rendszer átalakításáról. Cserháti Péter egészségpolitikáért felel?s helyettes államtitkár országjáró körútján az integráció, illetve a funkcióváltás szempontjából els?sorban érintett fekv?beteg intézményeket kereste fel. A megbeszélések alapját a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min?ség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által tavaly tavasszal lebonyolított kérd?íves felmérés, illetve az azt követ?en lefolytatott szakért?i egyeztetések során kialakult javaslat adta.

A konzultációk minden esetben térségi fórummal zárultak. A helyettes államtitkár Tapolca, Körmend, Csorna, Gy?r, Marcali, Nagyatád, Komló, Pécs, Kazincbarcika, MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ, Miskolc, Vásárosnamény, Debrecen, Kalocsa, Makó, Szeged, Kisbér, Komárom, Budapest képvisel?ivel egyeztetett.

A megbeszéléseken az államtitkárság munkatársai mellett részt vettek a GYEMSZI, illetve az érintett új Térségi Egészségszervezési Központ (TESZK) vezet?i, az adott kórház fenntartója, igazgatója és gazdasági vezet?je (menedzsmentje), a fórumokon pedig a térség politikai vezet?i, továbbá az Országos Tisztif?orvosi Hivatal (OTH), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) valamint az Országos Ment?szolgálat térségi vezet?i is.

A tárgyalásokon világossá vált, hogy a biztonságos és jó min?ség? fekv?beteg ellátást a jöv?ben megyei-térségi együttm?ködések formájában lehet megszervezni. Ez a szemlélet számos helyen már most is jellemz?, ahol bizonyos aktív ellátásokat ? pl. a diagnosztikai vagy szakember hiányában ? a szomszédos kórház segítségével biztosítanak. Az egynapos sebészet, a nappali és a kúraszer? ellátások fontossága is nagy hangsúlyt kapott, mivel ezeket is a térségi együttm?ködésben lehet a legjobban megszervezni. A megbeszéléseken ugyanakkor a sürg?sségi ellátás helyben való megtartásához szükséges lépésekr?l is szó esett.

A fekv?beteg struktúra 2012. május 1-jéig megvalósuló változása mellett a partnerek érintették az ezzel összefügg?, hosszabb távú intézményi fejlesztési elképzeléseket is. Ennek érdekében hamarosan ismét intenzív egyeztetésre lesz szükség, mivel a közeli hetekben várható az Új Széchenyi Terv részét képez?, még hátralév? ágazati pályázatok kiírása.

Az egyeztetések eredményeként született, a szolgáltatók új fekv?beteg területi ellátási kötelezettségére, illetve kapacitására vonatkozó felosztási javaslatát a GYEMSZI február 15-ig adja át az ágazati vezetésnek, illetve az OTH-nak. A hivatal ennek megfelel?en legkés?bb március 31-ig elkészíti az ezekre vonatkozó határozatokat és m?ködési engedélyeket. A szolgáltatók április 18-ig nyilatkozhatnak arról, hogy megfelelnek-e a szakmai minimum feltételeknek, ezt követ?en pedig további négy hónap alatt gondoskodhatnak azok biztosításáról. Az OEP április 30-ig köti meg az új finanszírozási szerz?déseket a szolgáltatókkal.

 

2012. február 9.

NEFMI EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELEL?S ÁLLAMTITKÁRSÁG