Együttm?ködés a Mediaworks és a Kamara között


Együttm?ködés a Mediaworks és a Kamara közöttA Kamara elnökségének július 8-i ülésén együttm?ködési megállapodást kötött a Mediaworks Hungary Zrt. és a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A megállapodást a Mediaworks részér?l dr. Szabó László elnök-vezérigazgató, a Kamara képviseletében dr. Hankó Zoltán elnök írta alá.

A Mediaworks „társadalmi felel?sségének és küldetésének keretei között” az általa, illetve cégcsoportja által kiadott print és online kiadványokban és egyéb médiatermékekben rendszeresen lehet?séget biztosít a Kamara „közérdek? és a közjót, a közegészségügy fejl?dését, az egészségkultúra minél magasabb fokú megvalósulását szolgáló” céljai és feladatai gyakorlati megvalósításához. A Kamara a lehet?séggel többek között a gyógyszerészet bemutatása, az e-egészségügyi alkalmazások, a gyógyszerrendelési és kiváltási szabályok, valamint az ezek változásához kapcsolódó ismeretek átadása, a gyógyszerhasználati adherencia növelése, a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése és a gyógyszertárak népegészségügyi programokban való részvételének el?segítése érdekében kíván élni.

A megállapodás aláírásához kapcsolódóan dr. Szabó László elnök-vezérigazgató elmondta, hogy a Mediaworks egyik fontos küldetése a lakosság egészségtudatosságának növelése és a gyógyszerek használatával kapcsolatos „hiteles tájékoztatás”, dr. Hankó Zoltán kamarai elnök pedig azt hangsúlyozta, hogy az együttm?ködés alkalmas lehet arra is, hogy a gyógyszerészek munkáját és a gyógyszerészi hivatás küldetését az eddiginél jobban tudják bemutatni a társadalom számára.