Együttm?ködési megállapodás a MÉKISZ-szel - mgyk.hu


A Magyarországi Étrend-kiegészít? Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (továbbiakban: MÉKISZ) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban: Kamara) együttm?ködési megállapodást kötött 2012. március 29-én. A megállapodást a MÉKISZ IX. Országos Szakmai Konferenciáján írta alá dr. Bérci István MÉKISZ elnök és dr. Hankó Zoltán a Kamara elnöke.

A szerz?d? felek a szerz?dés háttereként rögzítették, hogy

- szakmai felel?sséget éreznek az étrend-kiegészít? készítményeket vásárló fogyasztók iránt,

- felel?sséget éreznek a gyógyszertárak által forgalmazott termékek min?ségéért, továbbá

-fontosnak tartják, hogy a gyógyszertárak a tájékoztatási kötelezettségüknek magas színvonalon eleget tudjanak tenni, és

- egymással együttm?ködve nagyobb lehet?séget látnak a fogyasztók hatékony felvilágosítására és tájékoztatására a biztonságos termékek kiválasztásának segítése érdekében.

A szerz?d? felek együttm?ködésük eredményeként az étrend-kiegészít? készítmények piacának kedvez?, a gyártók, a forgalmazók, a termékek ajánlásában érintett szakemberek és fogyasztók érdekeit szem el?tt tartó átalakulásában bíznak.

A MÉKISZ abban érdekelt, hogy csak a megfelel? min?ség? és biztonságossági színvonalú termékek kerülhessenek kereskedelmi forgalomba és a termékek forgalmazását kell? információval rendelkez? szakemberek segítsék. Az étrend-kiegészít? készítmények forgalmazása szempontjából a gyógyszertárak kiemelked? jelent?séggel bírnak, mivel a fogyasztók az egészségmeg?rz? termékeket nagyobb bizalommal vásárolják olyan értékesítési helyeken, ahol kell? tájékoztatást kaphatnak a megvásárolni kívánt termékekr?l. Az MGYK pedig el? kívánja segíteni, hogy a gyógyszertárak képesek legyenek megfelelni jogszabályban rögzített azon kötelességüknek, hogy a gyógyszertárban forgalmazott valamennyi termékkör ? így a MÉKISZ tagjai által forgalmazott étrend-kiegészít?k ? esetén a betegeket, fogyasztókat teljes kör? tájékoztatással kötelesek kiszolgálni. A gyógyszerészek munkáját is nagyban megkönnyítheti, ha az adott piaci szegmensben vállalkozásoktól közvetlenül juthatnak információhoz a szakmát és a mindennapi m?ködést érint? kérdésekr?l, megoldásokról.

 

A MÉKISZ többek között

-hozzáférést biztosít a kamarai tagsággal rendelkez? gyógyszerészek számára a MÉKISZ tagjai és egyéb piaci szerepl?k által el?állított készítmények összetételi adatait tartalmazó adatbázisához, mely a MÉKISZ honlapján érhet? el,

 -folyamatosan tájékoztatja a Kamarát az étrend-kiegészít? készítményeket érint? szakmai kérdésekr?l, különös tekintettel az uniós jogalkotással kapcsolatos újdonságokról,

 -Etikai Bizottsága révén id?szakosan tájékoztatja a Kamarát az étrend-kiegészít? készítmények piacának monitorozása során szerzett tapasztalatairól, és

 - szorosan együttm?ködik a Kamarával az étrend-kiegészít? készítmények szabályozása kapcsán kidolgozásra kerül? koncepciók megalkotásában, továbbá

 - segíti a Kamarát abban, hogy a piacfelügyeleti- és szakhatóságokkal szorosabb együttm?ködés keretében, hatékonyabban lehessen kisz?rni a nem megfelel? min?ség? étrend-kiegészít? készítményeket a gyógyszertári forgalomból.

 

A Kamara vállalja, hogy 

informálja tagjait a MÉKISZ adatbázis létezésér?l és elérhet?ségér?l,

honlapján folyamatosan biztosítja a MÉKISZ adatbázis átlinkeléssel való elérhet?ségét,

- tájékoztatja a MÉKISZ-t az adatbázis használatával kapcsolatos gyógyszerészi, gyógyszertári tapasztalatokról, a gyógyszerészek tapasztalatairól, észrevételeir?l az étrend-kiegészít? készítmények forgalmazásával kapcsolatban, továbbá

-együttm?ködik a MÉKISZ-szel egy olyan megállapodás el?készítésében, amely támogatja a ?MÉKISZ Tanúsított Min?ség? védjeggyel ellátott termékek pozitív megkülönböztetését a gyógyszertári forgalomban.

 

A konferencia keretei között ismertették a MÉKISZ vezet?i a ?Tanúsított Min?ség? védjegy bevezetése érdekében folytatott tevékenységüket és a szabályzat f?bb elemeit.

A MÉKISZ adatbázishoz való hozzáférés a kamara honlapjának zárt felületér?l, regisztrációt követ?en lehetséges.
Regisztrációs felület itt elérhet? (Jelszóval védett tartalom!)!