Együttműködési megállapodás a MÉKISZ-szel - mgyk.hu


A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (továbbiakban: MÉKISZ) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban: Kamara) együttműködési megállapodást kötött 2012. március 29-én. A megállapodást a MÉKISZ IX. Országos Szakmai Konferenciáján írta alá dr. Bérci István MÉKISZ elnök és dr. Hankó Zoltán a Kamara elnöke.

A szerződő felek a szerződés háttereként rögzítették, hogy

- szakmai felelősséget éreznek az étrend-kiegészítő készítményeket vásárló fogyasztók iránt,

- felelősséget éreznek a gyógyszertárak által forgalmazott termékek minőségéért, továbbá

-fontosnak tartják, hogy a gyógyszertárak a tájékoztatási kötelezettségüknek magas színvonalon eleget tudjanak tenni, és

- egymással együttműködve nagyobb lehetőséget látnak a fogyasztók hatékony felvilágosítására és tájékoztatására a biztonságos termékek kiválasztásának segítése érdekében.

A szerződő felek együttműködésük eredményeként az étrend-kiegészítő készítmények piacának kedvező, a gyártók, a forgalmazók, a termékek ajánlásában érintett szakemberek és fogyasztók érdekeit szem előtt tartó átalakulásában bíznak.

A MÉKISZ abban érdekelt, hogy csak a megfelelő minőségű és biztonságossági színvonalú termékek kerülhessenek kereskedelmi forgalomba és a termékek forgalmazását kellő információval rendelkező szakemberek segítsék. Az étrend-kiegészítő készítmények forgalmazása szempontjából a gyógyszertárak kiemelkedő jelentőséggel bírnak, mivel a fogyasztók az egészségmegőrző termékeket nagyobb bizalommal vásárolják olyan értékesítési helyeken, ahol kellő tájékoztatást kaphatnak a megvásárolni kívánt termékekről. Az MGYK pedig elő kívánja segíteni, hogy a gyógyszertárak képesek legyenek megfelelni jogszabályban rögzített azon kötelességüknek, hogy a gyógyszertárban forgalmazott valamennyi termékkör – így a MÉKISZ tagjai által forgalmazott étrend-kiegészítők – esetén a betegeket, fogyasztókat teljes körű tájékoztatással kötelesek kiszolgálni. A gyógyszerészek munkáját is nagyban megkönnyítheti, ha az adott piaci szegmensben vállalkozásoktól közvetlenül juthatnak információhoz a szakmát és a mindennapi működést érintő kérdésekről, megoldásokról.

 

A MÉKISZ többek között

-hozzáférést biztosít a kamarai tagsággal rendelkező gyógyszerészek számára a MÉKISZ tagjai és egyéb piaci szereplők által előállított készítmények összetételi adatait tartalmazó adatbázisához, mely a MÉKISZ honlapján érhető el,

 -folyamatosan tájékoztatja a Kamarát az étrend-kiegészítő készítményeket érintő szakmai kérdésekről, különös tekintettel az uniós jogalkotással kapcsolatos újdonságokról,

 -Etikai Bizottsága révén időszakosan tájékoztatja a Kamarát az étrend-kiegészítő készítmények piacának monitorozása során szerzett tapasztalatairól, és

 - szorosan együttműködik a Kamarával az étrend-kiegészítő készítmények szabályozása kapcsán kidolgozásra kerülő koncepciók megalkotásában, továbbá

 - segíti a Kamarát abban, hogy a piacfelügyeleti- és szakhatóságokkal szorosabb együttműködés keretében, hatékonyabban lehessen kiszűrni a nem megfelelő minőségű étrend-kiegészítő készítményeket a gyógyszertári forgalomból.

 

A Kamara vállalja, hogy 

informálja tagjait a MÉKISZ adatbázis létezéséről és elérhetőségéről,

honlapján folyamatosan biztosítja a MÉKISZ adatbázis átlinkeléssel való elérhetőségét,

- tájékoztatja a MÉKISZ-t az adatbázis használatával kapcsolatos gyógyszerészi, gyógyszertári tapasztalatokról, a gyógyszerészek tapasztalatairól, észrevételeiről az étrend-kiegészítő készítmények forgalmazásával kapcsolatban, továbbá

-együttműködik a MÉKISZ-szel egy olyan megállapodás előkészítésében, amely támogatja a „MÉKISZ Tanúsított Minőség” védjeggyel ellátott termékek pozitív megkülönböztetését a gyógyszertári forgalomban.

 

A konferencia keretei között ismertették a MÉKISZ vezetői a „Tanúsított Minőség” védjegy bevezetése érdekében folytatott tevékenységüket és a szabályzat főbb elemeit.

A MÉKISZ adatbázishoz való hozzáférés a kamara honlapjának zárt felületéről, regisztrációt követően lehetséges.
Regisztrációs felület itt elérhető (Jelszóval védett tartalom!)!