Elfekv? készletek leépítésér?l - mgyk.hu


Az elmúlt napokban több gyógyszertárat megkeresett egy cég, amely ? ajánlata szerint ?közrem?ködik ?gyógyszertári elfekv?, lassan mozgó vagy lejárat-közeli? készletek ?hatékony, gyors értékesítésében, leépítésében?.

Felhívjuk Kollégáink figyelmét, hogy a gyógyszerek gyártása és forgalmazása engedélyköteles tevékenység, továbbá a gyógyszerek gyógyszertári ?értékesítésének? illet?leg a visszavételének a szabályai adottak.

A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységr?l szóló ?53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet 3. § (5) bek. szerint ?Nagykeresked? gyógyszertártól csak az igazoltan általa kiszállított gyógyszert veheti vissza?, a (6) bek. szerint pedig ?Ha a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaság ellen felszámolási vagy cs?deljárás indul ? a cs?deljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek betartása mellett ? a nagykeresked? a gyógyszer gyártására vagy gyógyszer nagykereskedelmi forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkez? által kiszállított gyógyszert visszaveheti.?

Egyben felhívjuk a kollégák figyelmét az emberi alkalmazásra kerül? gyógyszerekr?l és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló, 2005. évi XCV. törvény 12. § (3) bekezdés rendelkezésére: ?A gyógyszertár - ha törvény másként nem rendelkezik - gyógyszert csak olyan gazdálkodó szervezett?l szerezhet be, amely rendelkezik gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységre jogosító hatósági engedéllyel.?

Ha olyan cég keresi meg ajánlatával a gyógyszertárakat, amely a fentiekben rögzített feltételeknek nem felel meg és a gyógyszertár él az általuk felkínált lehet?séggel, a cég és a gyógyszertár egyaránt jogsértést követ el.

 

Magyarné dr. Pintér Gabriella
MGYK Szakmai Bizottság elnöke