El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap áprilisi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap áprilisi számábólA Gyógyszerészi Hírlap áprilisi számában els?sorban a tatai Vándorgy?lésre helyeztük a hangsúlyt, de ugyanakkor folytatjuk sorozatainkat is, valamint beszélgetést olvashatnak dr. Pongrácz Józseffel.

 

Jó volt gyógyszerésznek lenni!

A fenti címet viseli dr. Hankó Zoltán vezércikke, amiben egyebek mellett a következ?k olvashatók:

„A március 22-i elnökségi ülésen ismét foglalkoztunk a kezdeményezéssel, amit a Kamara elnöksége újfent elutasított. Februárban egy olyan dokumentumról vitáztunk, amit a „postaládánkba fújt be a szél”, márciusban már hivatalos megkeresésre foglalkoztunk a témával. Míg el?ször az érzelmek domináltak, másodszorra már a tartalmi kérdések kerültek középpontba: a Kamara elnöksége ellenzi a gyógyszertári szoftverek hatóság által megrendelt olyan fejlesztését, ami a beszállítói számlától kezdve a gyógyszerek beszerzési árán és a bels? készletmozgások legapróbb részletein át, a személyi jogos gyógyszerész egyetértését?l függetlenül, alanyi jogon teremt minden gyógyszertárban kontroll-lehet?séget a hatóságnak.  Jó hír viszont, hogy az OGYÉI Jogi és Személyügyi F?igazgatósága (ahová március elejét?l a tiszti f?gyógyszerészek is tartoznak) fontosnak tartja a Kamarával a konstruktív együttm?ködést és ennek érdekében a területi szervezeteknél találkozó-sorozatot is szerveznek.”

Elismerésben részesült a Kamara

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér kialakításában, bevezetésében végzett innovatív, kimagasló színvonalú szakmai tevékenységéért, március 15., nemzeti ünnepünk alkalmából Balog Zoltán emberi er?források miniszter és dr. Pintér Sándor belügyminiszter által adományozott elismer? oklevelet kapott a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A cikkben Dr. Pintér Sándor belügyminiszter köszönt? levelét találják.

Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l

A Vándorgy?lésr?l írt összefoglalónkban szó esik a gyógyszerészet jöv?képér?l is:

„…dr. Hankó Zoltán emlékeztetett arra, hogy a strukturális rendszerváltás lezárása után a Kamara egy éve kezdte el a szakmai rendszerváltás programjának kidolgozását. Ennek els? lépcs?jeként tavaly novemberben a küldöttek elfogadták A gyógyszerészet jöv?képe c. dokumentumot, ami lényegében egy vízió arról, hogy milyen gyógyszerellátó rendszert szeretnénk, abban milyenek legyenek a gyógyszertárak és milyen felkészültség? gyógyszerészekre van szükség. Erre alapozva született meg az elmúlt hónapokban a Kamara cselekvési programja, amely 9 fejezetben írja le azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a kamara a közeljöv?ben fontosnak tart.”

Inkább a gyógyszerészetet választottam

Megkérdeztük rovatunkban a VII. GYKTN alkalmából a Magyar Gyógyszerész Kamara Aranyérme életm?díjjal kitüntetett dr. Pongrácz József hevesi gyógyszerésszel készített beszélgetést olvashatják.

„Ugyanakkor nagyon anyagi irányba mennek el a dolgok. Attól félek, hogy ha egyszer balliberális kormányváltás lesz, elt?nnek a mostani vívmányok. Most elég jó szabályozás van, de még mindig nem elég jó: például Heves lakóinak száma 11,5 ezer és 3 patika m?ködik. Korábban ismertem olyan kollégát, akinek rányitottak a patikájára, ? pedig nem tudván ezt feldolgozni, öngyilkos lett. Ezen kívül túl sok láncpatika m?ködik. Egy fiatal, korábban láncpatikában dolgozó kollégától hallottam minap, amikor egy másik, nem láncpatikában kezdett dolgozni, hogy „miket kell eladni?” , majd kérte a listát. Majd kés?bb megkérdezte, hogy meddig kell még pénztárosnak lennie – az expediálást a pénztárossal tette egyenl?vé. Ez az, amikor nem szakemberek irányítanak, hanem a merkantil szellem. Képtelenség elfogadnom ezt a mentalitást. De abban is biztos vagyok, hogy nem mindegyik fiatal ilyen.”