El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap áprilisi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap áprilisi számábólA Gyógyszerészi Hírlap áprilisi számában els?sorban a Vándorgy?lés szakmapolitikai értékelésére törekedtünk, ugyanakkor folytatjuk sorozatainkat, valamint a kórházi gyógyszerészet aktuális kérdéseibe is betekintést nyerhetnek.

 

A nemzeti érdekt?l a felel?sségetikáig

Dr. Hankó Zoltánt, az MGYK elnökét és dr. Nyíri Lászlót, a vendéglátó megye elnökét, a TEÉ alelnökét arra kértük, értékeljék együtt az MGYK XI. Vándorgy?lését.

… Dr. Hankó Zoltán: Szakmapolitikai szempontból fontosnak tartom Mráz Ágoston Sámuel el?adását. Ugyanis egy olyan témát hozott el hangsúlyosan Lillafüredre, amit eddig a Kormány és a Kamara részér?l is óvatosan kezeltünk, miszerint a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben tartása stratégiai kérdés. Ezt nemcsak kimondta, hanem indokolta és azt is kifejtette, hogy ez az a közös érdek, ami a Kormány és a Kamara közötti kapcsolatban a Kamara érdekérvényesít? erejét feler?sítette. Ehhez persze hozzáteszem azt, hogy a Kamara er?s érdekérvényesít? képességének az alapfeltétele a Kamarán belüli egység is. Úgy lehet ugyanis érdeket érvényesíteni, ha egy társadalom- és egészségpolitikai szempontból is koherens koncepciót következetesen képviselünk és e közben a Kamarán belüli teljes egységet is tudjuk biztosítani…

 

A huszonnégy órás nyitva tartású gyógyszertárakról

A huszonnégy órás nyitva tartású gyógyszertárak témáját a tisztázás szándékával érdemes körüljárni.

… Mindezekre tekintettel kérem, hogy minden olyan gyógyszerész körültekint?en és felel?sségteljesen mérlegelje a feltételek teljesíthet?ségét, aki saját elhatározásból vagy mások kezdeményezésére, új gyógyszertár létesítési eljárásában, a pályázatnyertesség érdekében, öt évre folyamatos, 24 órás nyitva tartást vállal. A Gyftv 73. § (1) bekezdése értelmében az erre vonatkozó, egyetértése nélkül hozott döntés semmis és nem végrehajtható. Ha viszont az erre vonatkozó döntés az egyetértésével születik meg, annak a felel?sségét is viselnie kell… – írja dr. Hankó Zoltán.

 

Ahol a kórházi és a közforgalmú gyógyszerészet összeér

A kórházi-klinikai gyógyszerészet kihívásairól, az elért eredményekr?l és a gyógyszerészetben zajló szemléletváltásról a KKTSZ elnökét, dr. Süle Andrást kérdeztük.

… A gyógyszerészetben, így nálunk is, angolszász mintára szemléletváltás zajlik: a termékr?l egyre inkább a páciensre kerül a hangsúly. Így új határterületek alakulnak ki, amelyek megkívánják a gyógyszerészi kompetenciák b?vítését, az orvosokkal, az egészségügyi társhivatásokkal való együttm?ködést az individuális terápiák alkalmazásában. Ez távolról sem csupán a gyógyszerek betegre szóló egyedi újracsomagolását jelenti, hanem egy olyan komplex kognitív szolgáltatást, melynek keretében az adott beteg teljes gyógyszeres terápiamenedzsmentje – gyógyszerészi koordináció mellett – veszi figyelembe a páciensek aktuális fizikai és pszichés állapotát, személyes igényeit és élethelyzetét. A közforgalom és a klinikai gyógyszerészet közötti kapcsolódást jelent? Interface Pharmacy megjelenése a két terület összeérését hozza magával, a páciens folytonos és folyamatos gyógyszerészi gondozása érdekében… 

 

Módosult a profilrendelet

A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelez?en készletben tartandó termékekr?l szóló a 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet (továbbiakban: profilrendelet) módosítása megtörtént. Erre a Magyar Közlöny ez évi 33. számában március 1-jén megjelent 5/2019. (III. 1.) EMMI rendelet keretei között került sor. Tekintettel a rendelet gyógyszertár-m?ködtetés szempontjából kiemelt fontosságára és a mostani módosítás jelent?ségére az alábbiakban közzétesszük a módosított profilrendeletet.