El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap augusztusi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap augusztusi számábólA Gyógyszerészi Hírlap augusztusi számában is folytatjuk sorozatainkat, értesülhetnek a fontosabb szakmai aktualitásokról, és egyebek mellett interjút olvashatnak dr. Balog Zoltánnal, a MESZK elnökével.

 

A XV. Országos Patikanapról – II.

A XV. június Patikanapon a központi rendezvény mellett több területi szervezet is ünnepélyes megnyitót tartott. Az összeállítás a nap eseményeibe nyújt betekintést.

 

Fogadj örökbe egy m?tárgyat! – Száz éve született Nikolics Károly

Nikolics Károly neve, Sopron és a patikamúzeum alighanem örökre összekapcsolódott. Dr. Kárpátiné dr. Gangl Terézzel, a soproni Arany Kígyó gyógyszertár tulajdonosával, az általa életre hívott „örökbefogadási programról” és a Nikolics centenáriumról beszélgettünk.

"...Sok évvel ezel?tt mi vontuk be el?ször a múzeumot a Patikanap eseményeibe. Ott tartottuk a megyei megnyitót a megye és a város vezet?ivel, és a „Múzeumok éjszakája” programba is a mi közrem?ködésünkkel került be, mint kuriózum. Ezeken az éjszakákon a soproni gyógyszerészek tartottak tárlatvezetést, gyógynövény-bemutatót, gyógyteakóstolást. Konferenciák résztvev?inek is látogatást szerveztünk a patikamúzeumba. Elértük például, hogy a megyei kamara költségvetéséb?l fizessük a múzeum terem?rének bérét két éven keresztül, mivel erre – forráshiány miatt – a helyi múzeumnak nem volt lehet?sége. Ennek volt köszönhet?, hogy a patikamúzeum ebben az id?szakban is nyitva állt az érdekl?d?k el?tt..."

 

Gyógyszeripari szakmai gyakorlat – egy új tantárgy I.

A kétrészes írás a gyógyszerészhallgatók képzésének új, ipari vonatokozásairól számol be.

"... A gyógyszeripar központi szerepe a gyógyszerészetben nem vitatható. Ezen iparág és tudományág rohamos fejl?dése nap, mint nap új kihívásokat, folyamatos továbbképzést és fejlesztést jelent az iparban dolgozó szakemberek valamint gyógyszergyárak számára; szakmai tudásuk és tapasztalataik átadása jelent?sen hozzájárulhat a graduális gyógyszerészképzés színvonalának emeléséhez. A gyógyszergyárak igen sokat tesznek azért, hogy az egyetemekr?l kikerül? gyógyszerész kollégáknak átadják ezt a tudást és tapasztalatot. Azonban a gyógyszergyárak légkörével, az ott folyó munkával, követelményekkel, a legmodernebb technológiákkal csak testközelb?l, tapasztalatok útján lehet igazán megismerkedni..."

 

Egy igazi nagy család

Az elmúlt majd’ tizenöt év sikertörténetnek tekinthet? - mondja dr. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke, akivel társkamaránkról, a közös feladatokról és célokról beszélgettünk.

"... Egyébként a gyógyszerészi kamarával minden lehetséges fórumon együttesen törekszünk a képzés min?ségi irányba történ? elmozdítása érdekében. Ugyan túlképzés volt az elmúlt tíz évben gyógyszertári asszisztensb?l, még sincs megfelel? számú és képzettség? asszisztens. Bizony, felhígult a rendszer. De a szakma persze azért tudja, hogy melyek azok a helyek, ahol megbízható bizonyítványt adnak ki..."