El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap augusztusi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap augusztusi számábólA létszámhelyzetr?l

Az érdekl?dés (és a szakmai közbeszéd) középpontjába került, hogy a lakossági gyógyszerellátásban „egyre nagyobb” a gyógyszerészhiány. Úgyszintén visszatér? téma – különösen a négy egyetem képvisel?ivel folytatott megbeszéléseken –, hogy a gyógyszerészkarokra megfelel? létszámú és min?ség? jelentkez?i és hallgatói létszámot kellene biztosítani ahhoz, hogy a képzés személyi, infrastrukturális és gazdasági háttere, valamint szakmai színvonala továbbra is biztosított és fejl?d?képes legyen. A két téma egymással összefügg, ezért a létszámhelyzetet és az egyetemi felvételikkel kapcsolatos kérdéseket a Kamarában együtt elemezzük.

 

XVI. Országos Patikanap – II.

Összeállításunkban betekintést nyerhetnek az Országos Patikanap néhány megyei rendezvénybe.

Gy?r-Moson-Sopron-megye – Sopron: A megyei megnyitóra 2019. június 12-én került sor a soproni Arany Kígyó Gyógyszertárban, amelyet nagy érdekl?dés övezett, különösen az évek óta megrendezésre kerül? ingyenes sz?r?vizsgálatoknak köszönhet?en. A közel száz érdekl?d? szinte minden lehet?séggel élt. Több magas vérnyomás és magas vércukorérték került kisz?résre, az érintetteket orvoshoz irányítottuk.

Ezt megel?z?en az ünnepi patikakoncert június els? szerdáján, 5-én került megrendezésre. A Rotary Club Sopronnal közösen rendezett jótékonysági koncert keretében Liszt Ferenc emléktáblát avattunk a patikaház falán. A koncert bevétele a „Fogadj örökbe egy patikai m?tárgyat” programot szolgálta. Láthatók voltak a már felújított tárgyak is. Közel negyedmillió Ft került átadásra a soproni patikamúzeum javára. A program folytatódik.

 

Hivatalosan is ünnep legyen – beszélgetés Fári Istvánnal

„A Patikanapot olyan nappá tenném, mint például a pedagógusoké, tehát hivatalosan is ünnep lenne” – mondja Fári István, az e napot szervez? Galenus Kft. ügyvezet?je.

"...Jobban örülnék, ha még nagyobb mértékben terjedne el ez a jó szokása a gyógyszerészeknek. Tény, hogy folyamatosan növekszik a részvev? gyógyszertárak száma, korábban ennél jóval kevesebb volt… de azért van itt még rejtett tartalék… Bízom benne, hogy továbbra is megmarad ez a növekedés..."

 

Napirenden az asszisztensképzés korrekciója

2019. július 24-én az ÁEEK Emberi Er?forrás Fejlesztési F?igazgatóság szervezésében kerekasztal-beszélgetésre került sor Budapesten, ahol az egészségügyi szakmacsoportot érint?, jöv?beli változások kapcsán, a gyógyszertári asszisztens- és szakasszisztens-képzésr?l és vizsgáztatásról egyeztettek a résztvev?k.