El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap februári számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap februári számábólA Gyógyszerészi Hírlap februári számában folytatjuk az adherenciával és a légúti megbetegedésekkel kapcsolatos sorozatainkat, egyebek mellett olvashatnak a homeopátiás szerekkel kapcsolatos törvénymódosításról, a legutóbbi egészségügyi salátatörvény gyógyszerhamisítással foglalkozó rendelkezéseir?l, valamint néhány gyógyszerészi kompetenciával kapcsolatos gondolatot is megosztunk önökkel.

 

Homeopátia – hogyan tovább a patikákban?

A homeopátiás szerek és módszerek kapcsán hosszú id? óta folyó vita újabb fordulatot vett akkor, amikor az Országgy?lés megszavazta a tavaly ?szi egészségügyi salátatörvényt, benne a homeopátiával kapcsolatos passzusokkal. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefügg? egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVIII. sz. törvényben ahomeopátiás szerekkel kapcsolatos módosítások érintik a homeopátiás szereket forgalmazó gyógyszertárakat is. Annak érdekében, hogy a gyógyszertárak meg tudjanak felelni az írásos tájékoztatási kötelezettségüknek, január 14-én a Kamara több szervezet részvételével megbeszélést tartott. Az itt született konszenzusos megállapodásról, illetve a további történésekr?l tájékoztat a cikk.

 

Mikor hamisítunk gyógyszert?

Tájékoztatónkban a legutóbbi egészségügyi salátatörvény gyógyszerhamisítással foglalkozó rendelkezéseit ismertetjük.

„… könnyen belátható, hogy számos olyan gyakorlat, amelyet például hiánycikk készítmények, vagy alapanyagok vonatkozásában – az ellátás érdekében, akár jóindulatúlag is – elkövethetünk, nemcsak a gyógyszerügyi szakhatóság szabálysértési eljárásait vonhatja maga után. Adott esetben akár megvalósíthatjuk a „gyógyszerhamisítás” b?ntettét is azzal, hogy egy hazánkban is engedélyezett készítményt nem a jogszer?en engedélyezett úton (pl. hazai – nagykereskedelmi tevékenységre Magyarországon engedéllyel rendelkez? – nagykeresked? közrem?ködésével) szerzünk be, és ennek kimondásához az sem okvetlenül szükséges, hogy abból egyetlen dobozt vagy grammot is értékesítettünk volna…”

 

Gondolatok a gyógyszerészi kompetenciákról

Dr. Váczi József, a Kamara választási bizottságának elnöke, nyugdíjas tiszti f?gyógyszerész írásában az orvosi és gyógyszerészi kompetenciák egymáshoz való kapcsolódását, kompetenciáink fontosságát hangsúlyozza.

"Amikor kompetenciahatárokat fogalmazunk meg, tudjuk, hogy egy mezsgye, egy határterület problémáival foglalkozunk, ahol el?fordulhatnak véleménykülönbségek és kényes ügyek is. Az orvosi-gyógyszerészi együttm?ködés sikerének zálogát a két hivatás szakmai és kollegiális munkakapcsolatának a mélysége és min?sége adja."

 

Könyvismertetés: Gyógyszerészi kommunikáció

A Medicina Kiadó gondozásában, Csóka Ildikó szerkesztésében megjelent  hiánypótló könyv tíz fejezeten keresztül öleli fel a gyógyszerészi kommunikáció különböz? aspektusait. Szinte a kérdés minden vonzatát tárgyalja, hasznos gyakorlati segítséget nyújtva ezzel a gyakorló gyógyszerésznek.

A szerkeszt? (és 4 fejezet szerz?je) az alábbiakban foglalja össze motivációját a könyv összeállításában: „összefogva a gyógyszerészi gyakorlat különböz? területein dolgozó munkatársakkal és a társszakmák képvisel?ivel (orvosok, pszichológusok) -- kiterjeszteni a gyógyszerészi kompetenciákat a megfelel? terápiás kapcsolathoz elengedhetetlen készség és tudás tekintetében”.

Ajánlja továbbá a könyvet mindazoknak, akik szeretnének minden t?lük telhet?t megtenni embertársaik gyógyulásáért gyógyszerészi tevékenységük során.