El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap júniusi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap júniusi számábólA Gyógyszerészi Hírlap júniusi számában egyebek mellett beszámolót olvashatnak az MGYK küldöttközgy?lésér?l, folytatjuk a Kamara jöv?képét, illetve a cselekvési programját bemutató sorozatunkat, valamint egy könyvismertetéssel is találkozhatnak.  

Az MGYK küldöttközgy?lésr?l

Május 4-én került sor az MGYK 2018. évi els? küldöttközgy?lésére Budapesten.  Az err?l szóló tájékoztatónkban els?sorban a szakmapolitikai szempontból fontos beszámolókat emeltük ki. Részlet az elnöki beszámoló gyógyszertári ügyelettel foglalkozó részéb?l:

„Mi az ügyeletek rendezésére kaptunk a tagságtól felhatalmazást és nem arra, hogy a racionalizálás címszava alatt ezentúl ott is legyen zárástól másnap reggelig tartó ügyelet, ahol már évek óta megfelel?en m?ködik a kés? estig tartó ügyelet. Arra sem kaptunk felhatalmazást, hogy támogassuk olyan települések bevonását az ügyeleti rendszerbe, amelyeken jelenleg sincs ügyelet. Az indokolatlan készenlétek kivezetését is fontosnak tartjuk, mert ez a kamarai testületek konszenzussal támogatott álláspontja. És az sem lehet megfelel? megoldás, ha adott településen az ügyeletbe bevonható gyógyszerészek számától független ügyeleti kijelölésre kerülhet sor, mert az a munkajogi el?írások megsértésével járhat. Végezetül, fontosnak tartjuk, hogy az ügyeleti körzetek kialakítását követ?en a konkrét gyógyszertárak kijelölésekben a potenciálisan érintetteknek legyen els?dlegesen egyeztetési lehet?sége és ezeken az egyeztetéseken a területileg illetékes kamarai szervezet koordináló szerepet tölthessen be.”

 

Egy valódi hazai sikertörténet – 25 éves a Viridis

Gyógyszerészek tulajdonában, gyógyszertárak szolgálatában! – az idén 25 Viridis Kft. szlogenje h?en tükrözi a cég üzletpolitikáját, ami következtében több szempontból is egyedülálló vállalkozást hoztak létre.

„Meggy?z?désünk, hogy a gyógyszerészek önállósága, a gyógyszertárak önálló, hazai családi-szakmai vállalkozásként való m?ködtetése hosszú távon, a gyógyszerész tulajdonosi program sikeres befejezése ellenére, a jelenlegi magyarországi gyógyszer-kereskedelmi viszonyok között nem biztosított. A multinacionális nagy vállalkozások és a hazai nagy t?kével rendelkez?, kizárólag profitorientált gyógyszer-nagykereskedések különböz? eszközökkel és trükkökkel – gyógyszertárak feletti befolyás megtartása, franchise rendszerek – el?bb-utóbb teljesen átveszik a gyógyszertárak feletti kontrolt. Mindezek okán is a Viridis további meger?sítése létfontosságú a gyógyszerészek számára.”

 

A szem allergiás megbetegedései és a gyógyszeres terápia lehet?ségei

A cikkben a szem allergiás megbetegedéseinek és a terápia lehet?ségeinek megismerése mellett gyakorlati ajánlásokat is találnak.

 

Szakmailag rendben volt a II. Pre-patikanapról

A 2017-ben elindított kezdeményezés folytatásaként idén is megrendezésre került a Pre-patikanap, amelynek célja a tavalyi patikanappal elindított „Gyógyszerészek szerepe az allergiás megbetegedések megel?zésében és kezelésében” cím? program értékelése volt.  

Dr. Hankó Zoltán így összegezte a Pre-patikanapon elhangzott el?adásokat: „A visszaigazolásokból arra lehet következtetni, hogy „amit vállaltunk, azt tisztességesen végrehajtottuk”. Szakmai szempontból a programot magas színvonalúnak ítélte és egyben az el?ttük álló feladatra is kitért: mindazt, amit eddig kialakítottak, az eddiginél is jobb min?ségben kell folytatniuk, illetve a gyógyszerészek számára a gyakorlatban jobban hasznosítható összegzéseket kell készíteniük. „Meg kell oldanunk, hogy a társadalomhoz címzett üzeneteink jobban eljussanak az érintettekhez.”