El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap májusi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap májusi számábólA Gyógyszerészi Hírlap májusi számában az eddigiek mellett új sorozatot is indítunk, amely gyógyszertári vállalkozások 2017. évi gazdasági és pénzügyi helyzetét mutatja be. Egyebek mellett felhívjuk a figyelmet a Patikanapon való részvétel fontosságára, és beszámolót olvashatnak az elnökség és a TEÉ összevont ülésér?l.

 

Közös gondok, hasonló megoldások – I.

A lillafüredi Vándorgy?lésen a fenti címmel az észak-kelet-magyarországi térség négy szervezete is bemutatkozott. Az összeállítás els? részében dr. Nyíri László, az MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és dr. Tari János, az MGYK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete elnökei el?adásainak rövidített, szerkesztett változatát olvashatják.

Dr. Tari János: "... A legnagyobb problémát a tagság mozgósításában látom, ide értve a nem szakmai rendezvényeket is. Próbálkozunk különféle társasági és családi programok szervezésével, de nem egy esetben kénytelenek voltunk lemondani a kis létszám miatt. Szintén nem kis feladat lesz a megfelel? kollégák megtalálása az ?szi tisztújítás alkalmával a megfelel? pozíciókba..."

 

A gyógyszertári vállalkozások 2017. évi gazdasági és pénzügyi helyzete – I.  

Most induló többrészes elemzésünkben a gyógyszertári vállalkozások 2017. évi mérleg- és eredmény-beszámolóinak feldolgozásával képezett f?bb adatait tesszük közzé. A vállalkozások kiválasztásának megváltozott módszertana a korábbinál is egzaktabb adatokhoz segít, mert – elvileg – minden m?ködési engedéllyel rendelkez? közforgalmú gyógyszertárat m?ködtet? vállalkozás adatait tartalmazza és nincsenek benne olyan vállalkozások adatai, amelyek ugyan gyógyszer-kiskereskedelmet jelöltek meg f? tevékenységi körként, ugyanakkor közforgalmú gyógyszertárat nem m?ködtetnek.

 

Értékment? gyógyszerészek

A székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeumban „Dédapáink patikája” címmel április 10-én új kiállítás nyílt – ezzel kapcsolatban a gyógyszerészeti értékek meg?rzésében fontos szerepet játszó gyógyszerészekkel – dr. Szabó Lóránt, dr. Burgetti László és dr. Molnár Zsuzsa – ismerkedhetnek meg.

 „Egy nagy hagyományokkal rendelkez? és végre talán révbe ér? hivatás már nemcsak az egzisztenciális érdekeivel foglalkozik, hanem arra is jut energiája, hogy saját értékeinek ?rzésével és ápolásával is tör?djön” emelte ki dr. Hankó Zoltán az új kiállítás megnyitóján.

 

Szász Gyógyszerész Napok

A 17. Szász Gyógyszerész Napok továbbképz? konferenciának a Szász Gyógyszerész Kamara és a Szász Gyógyszerész Szövetség szervezésében április 13-14-én Chemnitz adott otthont. Az ennek keretén belül „Egészségügyi ellátás 2030 – fikció vagy realitás?” címmel rendezett fórum vitaindító el?adását a Freiburgi Egyetem Orvosetikai tanszék, Etikai és Orvostörténeti Intézetének professzora, Giovanni Maio tartotta „A gyógyszerészet hivatás marad, vagy sem? – a gyógyszertár szociális jelent?sége” címmel.

Mint elmondta, a gyógyszerpiac-gyógyszerellátás nem oldható meg önmagában és gépiesen, mert a hivatásról van szó. Tudni kell azonosulni a beteggel és problémáival, aki ezt nem éli át ne legyen patikus. Intellektuális teljesítményre van szükség, amihez meghatározott hozzáadott értéket kell képviselni – és ekkor nem keresked?r?l, hanem hivatását gyakorló egészségügyi szakemberr?l beszélünk, aki a beteg valamilyen szükségével/veszélyével szembesül, és ebben kell segítséget nyújtania. Ez az alapja, hogy egy un. „bolti szerz?déses viszony” bizalmi viszonyban teljesedjen ki… A gyógyszertár szociális foglalkoztató intézmény is egyben, ha a tevékenység a lakosság egészségének romlását lassítja, ezt a tevékenységet az a tisztelet övezi, ami még él a lakosság körében, és ezt kell megmenteni, nem pedig a konkurens – DM, Rossmann – árusítóhelyekkel küzdeni.