El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap márciusi számából


El?zetes a Gyógyszerészi Hírlap márciusi számábólA Gyógyszerészi Hírlap márciusi számában folytatjuk a gyógyszertári vállalkozások 2016. évi gazdasági és pénzügyi helyzetét bemutató, valamint az allergiával foglalkozó sorozatainkat. Egyebek mellett a „Biztonságos étrend-kiegészít? program” keretében történ? kockázatértékelésr?l és márciusi 23-24. között tartandó tatai Vándorgy?lésr?l is találnak olvasnivalót.

 

Kockázatértékelés a „Biztonságos étrend-kiegészít? program” keretében

Mindennapjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk különböz? egyszer?bb vagy bonyolultabb kockázatértékelésekkel. A megfelel? eljárás kiválasztása során meg kell találni az egyensúlyt a maximális szigorúság (a legkisebb kockázat is már kizáró tényez?) és a racionalitás között. Erre figyelemmel a „Biztonságos étrend-kiegészít? program” keretében tíz kockázati tényez? értékelésére kerül sor. A vizsgált kockázati tényez?k az egyszer?ség kedvéért két kategóriába kerültek besorolásra:

a)     elfogadhatatlan illetve lényeges kockázatok,

b)    mérsékelt, elviselhet? és kis kockázatok.

Érthet? módon a program keretében már egyetlen, az els? csoportba sorolható kockázat fennállása esetén sem kerülhet sor a termék forgalmazására, míg a második csoportba sorolható kockázatok közül háromnak a megléte még elfogadható.  Természetesen a termékek nem forgalmazhatók mindaddig, amíg a kockázatértékelés le nem zárult, tehát abban az esetben sem, ha a kockázat megítéléséhez szükséges dokumentumok bármilyen oknál fogva nem állnak rendelkezésre az értékel?nél. A cikkben áttekintjük az egyes kockázati tényez?ket és azok jelent?ségét.

 

Tájékoztató a 2018. évi adóváltozásokról

A cikkben a 2018. évre vonatkozó, els?sorban a gyógyszertárakat m?ködtet? vállalkozásokat érint? jogszabályváltozásokról adunk tájékoztatást. Els?sorban a változásokra fókuszálunk, ezért külön is felhívjuk a figyelmet az olyan, változatlanul életben lév? jogszabályokra, amelyeket a vállalkozásoknak továbbra is szem el?tt kell tartani.

 

Nem is lehetett volna jobb!

„Minden elismerésem a szervezésért! Helyszín, menü, m?sor, zene, hangulat…!” – áll az idei Gyógyszerész Bál szervez?inek küldött egyik sms-ben. Fényképes báli beszámolónkat kedvcsinálónak is szántuk a 2019-es mulatsághoz…

Ahogy dr. Sándor Csaba, a szervezést magára vállaló Békéshelp Kft. igazgatója az MGYK elnökségének a februári ülésen beszámolt róla, a tavalyi, a XXIII. bál volt az els?, amit ?k szerveztek. Ennek tapasztalatait figyelembe véve készültek az ideire, aminek úgy látszik, meg lett az eredménye. Az 1920-as évek hangulatának felidézése jó választásnak bizonyult, ez alapján továbbra is tematikus bálokat terveznek szervezni… jöv?re még nagyobbat, hiszen az a jubileumi XXV. lesz!

 

A Vándorgy?lés elé

A Kamara X. Vándorgy?lésére idén Tatán, március 23-24-én kerül sor és középpontjában a szakmai rendszerváltás programjának és folyamatának kimunkálása lesz. Az ezzel kapcsolatos összeállításunkban beszélgetést olvashatnak dr. Nyíri Lászlóval „A kistelepülések gyógyszerellátásáról” címmel, ugyanis a Vándorgy?lés A gyógyszertár-m?ködtetés aktualitásai  címet visel? blokkjában e téma is szóba kerül: a vitaindító el?adást fórum követi majd. „A szakmai rendszerváltás sikeréért” címmel pedig a rendezvény programjáról és egyéb tudnivalókról értesülhetnek.