Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara


A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2022. évi második küldöttközgyűlését december 3-án tartotta a budapesti Hotel Benczúrban. A gyűlést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

A küldöttközgyűlésre a XI. Gyógyszerész Köztestületi Napok második napján került sor, amelynek kezdetén kamarai kitüntetéseket adtak át. A Kamara aranyérme kitüntetést (a Kamara legmagasabb kitüntetése) idén dr. Hodász István gyógyszerész, az EGIS volt vezérigazgatója vehette át. Úgyszintén idén vehette át a Kamara Aranyérme kitüntetést prof. dr. Soós Gyöngyvér, amit ugyan 2020-ban kapott meg, de a covid járvány miatt csak most vehette át. A kitüntetettekről részletes beszámolót később teszünk közzé.Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

A küldöttközgyűlésre 123 fő (a küldöttek 42,1 százaléka) regisztrált.  Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a Himnusz eléneklése következett. A mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után következett a küldöttközgyűlés napirendjének elfogadása.

Az első napirendi pont az elnöki beszámoló volt. A kamarai elnök részletesen ismertette az augusztus 27-i küldöttközgyűlés óta eltelt időszak kamarai tevékenységeit, szólt a különféle szervezetekkel történő együttműködésekről, valamint részletesen beszélt néhány kiemelten fontos és aktuális ügyről. (Az elnöki beszámolót a Gyógyszerészi Hírlapban és a kamarai honlapon tesszük közzé.) Az elnöki beszámolót a küldöttek az elnök tartózkodó szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadták.

A második napirendi pont az Alapszabály módosítása volt. Három ponton vált szükségessé a módosítás: (1) a „helyettesítő gyógyszerészek” elnevezés módosítása, (2) az elnökség zárt ülésein történő részvétel szabályozása és (3) az MGYK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete székhelyének címváltozása. A 1. pontot – miszerint az új elnevezés „gyógyszerészi diplomához kötött egészségügyi tevékenységet főállású vállalkozóként végző, gyógyszertári vállalkozással munkaviszonyban nem álló gyógyszerész” – ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással, a második pontban foglaltakat ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással, a harmadik módosító javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el a küldöttek.Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Ezt követően az Országos Etikai Bizottság elnökét választották meg. A szavazatok összeszámolása alatt dr. Zalai Károly ismertette az MGYK 2023. költségvetési tervét. Az ezt követő hozzászólások során egy módosító javaslat született, ennek elfogadása után a küldöttek elfogadták a tervezet módosított változatát.

A továbbiakban a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az Országos Etikai Bizottság elnökéről szóló választás eredményét. Az öt jelölt közül a küldöttközgyűlésen kettő visszalépett, a három pályázó közül dr. Bodor Áron kapta a legtöbb szavazatot, aki közvetlenül az eredményhirdetést követően a küldöttközgyűlés előtt letette az esküjét.

A küldöttközgyűlés a Szózat eléneklésével zárult.

Fotó: dr. Nagy Vilmos

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Hankó Zoltán 

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

 

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

 

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

 

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

 

Eredményes küldöttközgyűlést tartott a Kamara

Dr. Bodor Áron