Eredményes volt a Kamara jubileumi Vándorgy?lése – Megújították a Kormány és a Kamara között nyolc évvel ezel?tt kezdett együttm?ködést


Eredményes volt a Kamara jubileumi Vándorgy?lése – Megújították a Kormány és a Kamara között nyolc évvel ezel?tt kezdett együttm?ködéstMint ismeretes, a Magyar Gyógyszerészi Kamara a X. Vándorgy?lését a Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezetével közösen március 23-24-én tartotta Tatán a Kristály Imperial Hotelben és a tatai edz?tábor területén lév? Pálmaházban. A Békéshelp Kft. közrem?ködésével szervezett rendezvényen 190-nél is több regisztrált kamarai tag vett részt.

A Vándorgy?lést megel?z? nap délutánján kihelyezett elnökségi üléssel kezd?dött a rendezvény, majd másnap reggel – a vándorgy?lések elengedhetetlen programjaként – a Kamara országos és Komárom-Esztergom megyei vezet?i a térség önkormányzati és közigazgatási vezet?ivel egyeztettek a gyógyszerellátást érint? közigazgatási, egészségügyi, hatósági és érdekvédelmi kérdésekr?l. A péntek délel?tt másik programja a Kamara területi szervezeteinek beszámolója volt az el?z? évi tevékenységér?l. Az elnökök az írásban korábban leadott és a vándorgy?lésre önálló kiadványban megjelentetett beszámolókhoz f?ztek nagyon hasznos szóbeli kiegészítéseket.

A délutáni els? programpont a Kormány és a Kamara között 2010-ben megkötött, majd 2014-ben megújított együttm?ködésének meger?sítése volt új szakmai tartalommal. Ez alkalomból eljött a Vándorgy?lésre dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán egészségügyért felel?s államtitkár és dr. Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felel?s miniszterelnöki megbízott. Az együttm?ködés meger?sítését deklaráló dokumentumot dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán államtitkár és dr. Hankó Zoltán kamarai elnök ünnepélyes keretek között írta alá.

A rendezvény délutáni programjában hangzott el dr. Bertalan Lóránt EESZT-vel kapcsolatos – nagy érdekl?déssel kísért és sok kérdést felvet? – el?adása, dr. Nyiri Lászlónak a vidéki gyógyszerellátás helyzetét és a teend?ket ismertet? beszámolója, valamint dr. Gutay Tibor el?adása a fiatalok integrációs programjáról.

Eredményes volt a Kamara jubileumi Vándorgy?lése – Megújították a Kormány és a Kamara között nyolc évvel ezel?tt kezdett együttm?ködéstA szombat délel?tti szekcióban hangzott el dr. Greskovits Dávid MAGYOSZ elnök el?adása a hazai gyógyszergyártás helyzetér?l és a Magyar Gyógyszer programról, dr. Bérci István MÉKISZ elnök el?adása a Biztonságos étrend-kiegészít? Programról, dr. Török Krisztina OKI igazgató el?adása a vastagbélsz?résr?l, prof. dr. Paál Tamás etikai kollégiumi elnök el?adása a gyógyszertári marketing etikai kérdéseir?l, dr. Hankó Balázs miniszteri biztos el?adása a fels?oktatás fejlesztésének gyógyszerészi vonatkozásairól és dr. Hankó Zoltán tájékoztatója a GDPR-ról.

Az ebéd utáni szekció munkáját dr. Mészáros János h. államtitkár köszöntötte, majd a részvev?k megnézték dr. Lázár János miniszterelnökséget vezet? miniszter konferencia részvev?inek küldött videó üzenetét.

A rendezvény a Kamara cselekvési programjának részletes ismertetésével zárult, melyben az egyes programterületeket felváltva ismertette dr. Hankó Zoltán, dr. Sohajda Attila, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Süle András a Kamara Kórházi Gyógyszerészi Szervezetének elnöke. Végül dr. Hankó Zoltán mutatta be a Kormánnyal megújított együttm?ködés 12 pontját, amelynek alapját a Kamara cselekvési programja adja.

Pénteken este a Vándorgy?lés szabadid?s programjaként mintegy 70-80 f? borvacsorán vett részt Neszmélyen. 

Az egyes programpontokról a kés?bbiekben részletesebb tájékoztatást is megjelentetünk.