Esetismertetés XVII.


Az elmúlt években többször tettünk közzé esetismertetést. Ilyenkor mindig valamilyen anomáliát ismertetünk, amellyel célunk a normakövetés el?segítése és rendezett viszonyok teremtése volt.

Június 4-én az egyik gyógyszertárban kiváltottak egy június 3-án e-receptre felírt, az EESZT-be feltöltött és a kiváltás pillanatában aktív recepten lév? gyógyszert. A recepten lév? adatok alapján az expediálás szabályszer? volt. A soron következ? NEAK elszámolásban a gyógyszertár a kiadott gyógyszert szerepeltette, azonban a NEAK „Az orvos a felírás idején már inaktív volt” indoklással a támogatás-elszámolásból a receptet kizárta.

A gyógyszertár a következ? NEAK elszámolásban ismét megpróbálta elszámolni a támogatást, azonban a NEAK ugyanazzal az indoklással a támogatás-elszámolást visszautasította. Ismételt reklamációt követ?en az EESZT Üzemeltetés az EESZT Üzleti Napló alapján a kiadás tényét szeptember közepén visszaigazolta és ez alapján a gyógyszertár újra megpróbálta a támogatás-elszámolást – ismét sikertelenül.

Az erre a próbálkozásra kapott válasz a rejtélyt ugyan feloldotta, de a problémát nem:

   –  az érintett orvos május elején elhunyt, de

   –  az ? nevében és pecsétszámával június 3-án valaki gyógyszert rendelt,

   –  a gyógyszer június 4-én kiadásra került,

   –  a soron következ? elszámolásból (júniusban) a NEAK a vényt ugyan kizárta, de

   –  a vények és a pecsét július 30-án, tehát az orvos halála után három hónappal kerültek csak letiltásra, mindezek ellenére

   –  a gyógyszertár a szabályszer?en megel?legezett támogatás ellenértékét nem kaphatja meg.

 

Magyarország, 2020. október 3.

Dr. Hankó Zoltán
elnök