Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási és Betegtanácsadási Verseny 2014. beszámoló - mgyk.hu


A legtöbb gyógyszerész felismerte már, hogy a szakma jelent?sen megváltozott az utóbbi években. Újabb és újabb elvárásoknak kell megfelelnünk a mindennapi gyakorlat során a betegekkel, társadalmi elvárásokkal és gazdasági kihívásokkal szemben. A közforgalmú gyógyszerellátás egyik aktuális kérdése, hogy miként válhat a napi rutin részéve a gyógyszerészi gondozás. Ennek kapcsán - nem csak hazánkban, hanem számos nyugati országban is - további kérdések is felmerülnek. Milyen mérték? a fogyasztók/betegek és az orvos kollégák részér?l a gyógyszerészek e tevékenységének elfogadottsága? A gyógyszerellátásban dolgozók miként definiálják és gyakorolják a "gyógyszerészi gondozást"? Mennyire képes a gyógyszerészképzés jelenlegi formája felkészíteni a fiatalokat a hatékony gondozási folyamathoz nélkülözhetetlen kommunikációs, klinikai és farmakoterápiás gyakorlati ismeretekre?

A kérdésekre a választ nem csupán a vonatkozó jogszabályokban és szakmai irányelvekben kereshetjük, hanem az évente megrendezésre kerül? Év Gyógyszerészhallgatója cím? gondozási versenyen is. A külföldi mintára elindult és a meghatározó hazai gyógyszerészeti szervezetek összefogásával megrendezett verseny a gyógyszerészi gondozás kulcselemeit foglalja magában, emellett rámutat az eddigiekhez képest gyakorlatiasabb szemlélet? oktatás el?nyeire. Egyértelm? sikerét és fontosságát hangsúlyozza a kezdeményezésnek, hogy az els? országos versenyt követ?en a szegedi gyakorlatot figyelembe véve a többi egyetemen is megrendezésre kerültek ? a f?városi képz?hely kivételével ? hasonló jelleg? gyakorlati, gyógyszerészi gondozási házi versenyek. A rendezvény egyúttal rávilágít a helyes gyógyszerészi kommunikáció kiemelt fontosságára, hiszen nem elegend? "tudni" valamit, azt meg is kell értetnünk azt a beteggel/vev?vel. Természetesen a versenyz? gyógyszerészhallgatók mindig izgulnak a kamerák és zs?ri jelenlétében lezajló éles gondozási szituációk közben, azonban többségük bámulatosan ügyesen és frappánsan kezeli a szokatlan helyzetet és hasznos tanácsokkal látja el a betegeket.

Idén április 26-án már negyedik alkalommal került megrendezésre Budapesten az ?Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási és Betegtanácsadási Verseny?. A hallgatók a ?Thromboemboliák kezelése; anticoaguláns gyógyszerek? témakörben mérettettek meg a Magyar Gyógyszerészi Kamara székházában kialakított képzeletbeli officinában.

A hazai képz?helyek diákjainak e neves versenye lehet?séget biztosított a versenyz?k elméleti és egyúttal gyakorlati felkészültségének összemérésére. A jelentkez?k nagy számára való tekintettel a délel?tt folyamán el?ször egy rövid ?beugró? feladatsor megírására került sor. Ezt követ?en a legjobbnak bizonyult versenyz?k két különböz? gyógyszertári expediálást modellez? szituációkban kellett, hogy bebizonyítsák a felkért zs?rinek és önmaguknak egyaránt, hogy ?k az Év Gyógyszerészhallgatói. Az egyik beteg, az újabban könnyen jelentkez? véraláfutásaira kért vény nélkül kapható gyógyszert. A beszélgetés során ki kellett derüljön, hogy a hatvanas hölgy kumarinszármazék hatóanyagú véralvadásgátlót is szed. Alapos kikérdezést követ?en fény derült arra is, hogy ennek hatását a beteg ismer?sei által javasolt t?zegáfonya tartalmú étrend-kiegészít? fokozta és ez állhat a véraláfutással járó panasz hátterében. A másik szituációban a patikába betér? fiatal férfi kérte gyógyszerésze tanácsát arról, hogy használhatja-e a családja által javasolt véralvadásgátló LMWH injekciót a saját receptjén szerepl?, ám másik elnevezés?, készítmény helyett. Itt az injekciók használatának elmagyarázása mellet tisztázásra került a helyettesíthet?ség kérdése és az LMWH-k mellett szedhet? fájdalomcsillapítók köre is. A n?beteget Fazekas Fruzsina budapesti orvostanhallgató, míg a másik szituációt - a sokak által ismert humorista - Beliczai Balázs játszotta.

Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási és Betegtanácsadási Verseny 2014. beszámoló - Dr. Fittler András

A zs?ri elnöke Prof. Dr. Szök? Éva (SE, az MGYT Elnöke); tagjai Prof. Dr. Botz Lajos (PTE, ESZK Kórházi Klinikai Gyógyszerészet Tagozat Elnöke), Prof. Dr. Soós Gyöngyvér (SzTE, az MGYT Tudományos Alelnöke és a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság Elnöke), Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó (DE, az MGYT Oktatási Szakosztályának Elnöke) és Dr. Horváth-Sziklai Attila (MGYK, Országos Ügyviteli Vezet?) voltak.

Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási és Betegtanácsadási Verseny 2014. beszámoló - Dr. Fittler András

A szakért? zs?ri egyhangú véleménye alapján a verseny gy?ztese, így ?2014. Év Gyógyszerészhallgatója? Romvári Zsófia, ötödéves pécsi gyógyszerészhallgató lett. A második helyezett Szalai Gábor (SzTE, V. évfolyam.), míg a harmadik helyezett Bacskai Nóra (DE, V. évfolyam) lett. A dics?ségen túl a dobogós helyezettek ? a budapesti, szegedi és debreceni gyógyszerészkarok hallgatói önkormányzatai jóvoltából ? egy táblagépet, illetve egy-egy digitális fényképez?gépet kaptak ajándékként az elismer? oklevelek mellé. Ezen kívül a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány a legjobban teljesít? szegedi hallgatónak 30.000 Ft készpénz jutalmat is felajánlott, amit így Szalai Gábor nyert el.

A verseny a Magyar Gyógyszerészhallgatók Egyesülete, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági Bizottságának szervezésében, a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és az egyetemi Hallgatói Önkormányzatok (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs) partnerségével és támogatásával valósult meg. Külön köszönjük Dr. Matuz Máriának (SzTE) a technikai feltételek biztosítását, valamint a szituációk összeállítását, továbbá Dr.Viola Rékának (SzTE) a teszt összeállításában végzett munkáját!

 

Dr. Fittler András,
MGYT IB

 

 

Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási és Betegtanácsadási Verseny 2014. beszámoló - Dr. Fittler András

Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási és Betegtanácsadási Verseny 2014. beszámoló - Dr. Fittler András

Év Gyógyszerészhallgatója - Gyógyszerészi Gondozási és Betegtanácsadási Verseny 2014. beszámoló - Dr. Fittler András

 

Fotó: Dr. Fittler András