Expediáló gyógyszerészek figyelmébe


Egyre több helyr?l származó információ jut el a Kamarába arról, hogy felírási igazolásokon nem szerepel sem az orvosi bélyegz? lenyomata, sem az orvos aláírása, ugyanakkor az EESZT-ben történ? rögzítéshez szükséges beteg TAJ-szám pl. rajta van.  

Függetlenül attól, hogy a vényíró orvos saját maga dönt err?l a gyakorlatról, vagy gyógyszerészekt?l kap ilyen tájékoztatást, a félreértést feltehet?en az okozhatja, hogy az emberi felhasználásra kerül? gyógyszerek rendelésér?l és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 8. sz. mellékletében a felírási igazolás kötelez? tartalmi elemei között sem az orvosi bélyegz? lenyomata, sem az orvos aláírása nem szerepel. Ugyanakkor ugyanezen rendelet 24. § (2b) bekezdése kimondja, hogy „2017. november 1. és 2018. december 31. között minden elektronikus vényen történ? gyógyszerrendelés esetében kötelez? papíralapú, az orvos aláírását és orvosi bélyegz?jének lenyomatát is tartalmazó felírási igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni.”

Túl azon, hogy a fentebb jelzett gyakorlat a jogszabályi el?írásnak nem felel meg, megnöveli az esélyét a gyógyszerek kiváltásához és a vények foglalásához kapcsolódó félreértéseknek, tévedéseknek és visszaéléseknek. Ezért kérem, hogy szükség esetén a fentiekre a vényíró és felírási igazolást kiállító orvosok és kollégáink figyelmét is hívják fel.

Budapest, 2018. október 31.

Dr. Hankó Zoltán

elnök, MGYK