Fejlesztés és hatékony terápia finanszírozása az onkológiai ellátás területén - Közlemény! - kormany.hu


Az Emberi Er?források Minisztériuma Egészségügyért Felel?s Államtitkárságának közleménye a 2012. december 14-én, a szakmai kollégium onkológiai és sugárterápiás tagozatának képvisel?ivel folyatott egyeztetés alapján. Közlemény.

A héten közigazgatási egyeztetésre megküldött egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításával kapcsolatban számos túlzó megállapítás látott napvilágot. Az egyes terápiás területek felülvizsgálata a szakmai kollégium illetékes tagozatainak javaslatai, valamint a nemzetközi terápiás irányelvek alapján készült.

A pánikkeltéssel szemben a valóság az, hogy az utóbbi években számos, nagy érték?, egyedi célzott kezelést biztosító ún. biológiai készítmény jelent meg a hazai finanszírozott onkológiai kezelés palettáján, ami a betegek egyre szélesebb körének biztosít nemzetközi szint? kezelési lehet?séget. Az idei évt?l egy további készítmény, 2013-tól pedig éppen az érintett szabálytervezet szerint még egy további nagy érték? biológiai készítmény is befogadottá válik az ún. tételes finanszírozásban. Így elérhet? lesz az a cél, hogy mind a három nagy érték? biológiai készítmény a nem operálható áttétes vastagbélrák kezelésében els? választandóként alkalmazható legyen, illetve a hagyományos kemoterápiás kezelés hatástalansága esetén másodvonalban is elérhet?vé váljon az egységes szakmai és finanszírozási szempontok alapján.

Ezek alapján elmondható, hogy a jelenlegi és a tervezett szabályozási környezet széleskör? lehet?séget ad a biológiai kezelésre hazánkban a potenciálisan kezelhet? betegek számára. Ugyanakkor ezek a készítmények csak nagyon pontos diagnosztikai vizsgálatok után, célzott módon alkalmazva jelentenek valódi segítséget az adott daganatos kórképekben. Az ehhez szükséges molekuláris biológiai labor, speciális kórszövettani háttér és többféle szakorvos alkotta ún. "onkoteam" csak a nagyobb centrumokban áll rendelkezésre. Az ezek nélkül végzett kezelés hatásossága nem garantálható. Mindezért indokolt a jöv?ben a terápiás döntési folyamatok és szakmai protokollok betartásának koncentrálása. Ezt a célt szolgálják az onkológiai centrumok fejlesztését támogató Veszprémben, Miskolcon és Egerben már folyamatban lév? beruházások, és az egy hónapon belül útjára induló 10 Mrd Ft-os onkológiai centrum fejlesztési program is.

Kiemeljük, hogy a rendelet tervezeti formában közigazgatási egyeztetés alatt van, melynek értelme, hogy a javaslatokat széles kör? véleményezésre bocsássa. A szakmai szervezetekt?l érkezett vélemények alapján további pontosítások kerülnek/kerültek megfogalmazásra. Az egyeztetési folyamat januárban zárul le.

Lényeges, hogy a rendelettervezet szerint az ellátás min?ségi fejlesztését, és a további terápiás b?vítést szolgálja új terápiás lehet?ségek megjelenítése a fej-nyak daganatok, valamint a gyomorrák kezelésében, új készítmény finanszírozása válik elérhet?vé a tüd?daganatok kezelésére a tételes finanszírozásban.

Egészségügyért Felel?s Államtitkárság

A közlemény itt elérhet?- kormany.hu!