Fórum a GDPR-ról


A Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezet elnöksége – a Kamara országos elnökségével együttm?ködve – fórumot szervezett a GDPR, az EU általános adatvédelmi rendelet gyógyszertári vonatkozásairól.

Közel 180 gyógyszerész vett részt azon a fórumon, amit a Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezet elnöksége – a Kamara országos elnökségével közösen – 2018. május 15-én tartott a budapesti Szent Imre Gimnázium Dísztermében a GDPR (az EU 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelet) gyógyszertári vonatkozásairól.

Fórum a GDPR-ról A fórum célja az volt, hogy a rendelet hatályba lépését megel?z?en tájékozódhassanak a gyógyszertárak arra vonatkozólag, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnünk, mit kell tennünk azért, hogy az el?írásoknak a jogszabályban el?írt határid?ig eleget tehessenek, és természetesen arról is, hogy mindez mennyibe kerül. Mivel a Kamara fontos feladatának tartja, hogy tagjainak segítséget nyújtson a GDPR rendelkezéseire való felkészüléshez, megállapodást kötött az Augmented Standard Institute Alapítvánnyal annak érdekében, hogy az Alapítvány a gyógyszertárak részére testre szabja és hozzáférhet?vé teszi az ATASI®GDPR online rendszerét és módszertanát.

A fórum dr. Hankó Zoltán és dr. Hetényi László köszönt? szavaival vette kezdetét. A meghívott el?adók a Kamarával szerz?dést kötött fejleszt? alapítvány vezet? munkatársai voltak.  Hegyi Zsolt (Augmented Standard Institute Alapítvány) „Amit a GDPR-ról tudni kell” cím? el?adása volt az els?, majd dr. Csillag Eszter jogi szakért? „A GDPR jogi aspektusai” cím? tájékoztatója következett. Végezetül Antal Tibor (kuratóriumi elnök, Augmented Standard Institute Alapítvány, szakért?) „A GDPR a gyógyszertárakban” címmel osztotta meg a tudnivalókat a hallgatósággal.

Az el?adások után lehet?ség nyílt a még nyitott kérdések tisztázására, a jobb id?kihasználás el?segítése érdekében a fórum el?tt az érdekl?d?k ezeket anonim  módon, írásban adhatták le.

A Kamara elnökének és az Alapítvány vezet?inek megállapodása értelmében a fórum ideje alatt került feltöltésre a Kamara honlapjára a gyógyszertáraknak szóló általános tájékoztató és a módszertan. A rendszer élesítését követ?en a Kamara tagjai nemcsak tájékozódhatnak a követelményekr?l, hanem egyben kontrollálhatják is, hogy gyógyszertáruk mennyiben felel meg a jogszabály el?írásainak, illetve meg nem felelés esetén mit kell tenniük.

A Kamara a mai napon rendkívüli hírlevélben tájékoztatja a módszertanról és az elérhet?ségr?l a gyógyszerészeket, valamint a területi elnökökön keresztül az egyes szervezetek bels? levelezési listáján is eljuttatja tagjainak a szükséges információkat. A módszertan fejleszt?i szükség esetén személyes konzultációra is készen állnak (pl. webpatikák esetén).

mgyk.gyh

 

 

Fórum a GDPR-ról

Fórum a GDPR-ról