F?városi fórummal zárul Szócska országjárása - weborvos.hu


Az államtitkár párbeszédre hívja a térségben dolgozó orvosokat, gyógyszerészeket és szakdolgozókat.

A fórum helyszíne: Semmelweis Egyetem ? Nagyvárad téri Elméleti Tömb, (VIII. kerület, Nagyvárad tér 4. - DÍSZTEREM)

Id?pontja: 2011. március 1. (kedd) 18.00 óra

Szócska Miklós egészségügyért felel?s államtitkár országjáró körútja végén az intézményrendszer Pest megyei és a f?városi vezet?ivel egyeztet március 1-én. A megbeszélésre az államtitkár ezúttal is a megyei kormánymegbízottat, a megyei kormányhivatal f?igazgatóját, a kórházak igazgatóit és fenntartóit, a térség országgy?lési képvisel?it, a járóbeteg ellátó intézmények vezet?it, valamint a területi OEP és ÁNTSZ vezet?it hívta meg.

Mint az államtitkárság által kiadott közlemény írja, a magyar egészségügyben az elmúlt év a kritikus helyzetbe került ágazat túlélésér?l és az ehhez szükséges lépések megtételér?l szólt. Az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság tervei szerint a 2011-es év a fenntartható átrendez?dés éve lesz. A megalapozott döntések meghozatala el?tt azonban az egészségügyért felel?s államtitkár nem csak az érintett vezet?kkel szeretne párbeszédet folytatni, hanem az ellátórendszer összes szerepl?jével.

Éppen ezért Szócska Miklós országjáró körútjának utolsó fórumát Budapesten tartja, amelyre várja a Budapest és Pest megye összes egészségügyi dolgozóját.