Gyászhír: Elhunyt dr. Blaskó Katalin ny. egyetemi docens


Gyászhír: Elhunyt dr. Blaskó Katalin ny. egyetemi docens

Életének 82. évében elhunyt dr. Blaskó Katalin, a Semmelweis Egyetem

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet nyugalmazott egyetemi docense,

a Gyógyszerésztudományi Kar volt dékánhelyettese.

 

Blaskó Katalin gy?ri iskolás évei után nyert felvételt egyetemünk Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1963-ban szerzett diplomát.  Már egyetemi hallgatóként megnyilvánult érdekl?dése a biofizikai témák iránt, és tudományos diákköri munkát végzett az akkori Orvosi Fizikai Intézetben (ma Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet).

Végzését követ?en az intézetben helyezkedett el, ahol dr. Nagy János izotópkutató csoportjába került. Ez meghatározta kés?bbi tudományos pályáját. Antibiotikumok és membránok kölcsönhatásait, illetve a membránokon keresztül zajló transzport kinetikáját vizsgálta radioizotópos módszerekkel. 1984-ben védte meg kandidátusi értekezését.

Az oktatásban el?bb magyar nyelven vezetett gyakorlatokat és tartott el?adásokat, majd az angol nyelv? orvosképzés elindulásától kezdve angol nyelven is magas szinten oktatta a biofizikát. Több mint egy évtizeden át volt a biofizika megbízott el?adója a Gyógyszerésztudományi Karon. 1999 és 2006 között a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyetteseként is elévülhetetlen szolgálatokat tett. Oktatói hivatását nyugdíjba vonulása után sem adta fel, és óraadóként vezetett gyakorlatokat, illetve — az intézeti oktatók oktatása program részeként — fiatal oktatók óráit látogatta és tanácsaival segítette szakmai fejl?désüket.

Az utóbbi években, megromlott egészsége miatt Blaskó tanárn? csak ritkán hagyta el a lakását. Mindazonáltal az egyetemi események iránt élénken érdekl?dött és a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet fejl?dését szorosan követte.

Dr. Blaskó Katalin személyében a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, az Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar egy kiváló, nagy formátumú, hivatását alázattal m?vel? oktatóval lett szegényebb.

 

Emlékét kegyelettel meg?rizzük!

A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet közössége

 

Isten Veled! Nyugodj békében!

Budapest, 2023. január 11.                                                              

Dr. Hetényi László
budapesti elnök