Gyászhír: Elhunyt Dr. Szász György professor emeritus – semmelweis.hu


Gyászhír: Elhunyt Dr. Szász György professor emeritus – semmelweis.hu

 

2018. augusztus 26-ára virradóra elhunyt Dr. Szász György, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet professor emeritusa, vasdiplomás gyógyszerész, a Gyógyszerésztudományi Kar több cikluson át volt dékánja. Dr. Szász Györgyöt a Semmelweis Egyetem saját halottjának tekinti. 

 

Halálával egy emberi értékekben is egyedülálló professzor távozott, akinek élete és munkássága példa érték? mindannyiunk számára, akik a gyógyszerészoktatás területén dolgoznak.

Gyógyszerészi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte, mely tanulmányai kezdetén, 1947-ben még a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karaként m?ködött, a gyógyszerészek képzését pedig a Bölcsészkarral közösen folytatták. Oklevelét 1952-ben kapta meg, majd a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben kapott állást, ahol Végh Antal professzor meghívására már az év márciusától hallgatóként is dolgozott. 1961-ben gyógyszerészdoktori min?sítést szerzett, 1968-ban pedig a kémiai tudományok kandidátusa lett. Ugyanebben az évben léptették el? docenssé. 1972-ben a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjának választotta, mely feladatkört a kar eddigi történetében egyedülállóan hosszú ideig, 1984-ig látta el. 1974. szeptember 1-jén vette át az intézet vezetését, egyben egyetemi tanári kinevezését. 1980-ban nyerte el a kémiai tudományok doktora címet. 1994. június 30-án nyugalomba vonult, de továbbra is aktívan, egészen az elmúlt hétig részt vett az Intézet munkájában, 1997-t?l professor emeritusként.

Iskolateremt? tudományos kutatói tevékenységének f? területe a kromatográfia, melynek szinte minden ágában – a papírkromatográfiától, a VRK-n keresztül a HPLC-ig – jelent?s eredményeket tudhat magáénak. Az intézet korábbi tisztán analitikai profilját kib?vítette a szerkezet-hatás (fizikai kémiai tulajdonságok) összefüggések kutatásával. Közleményeinek száma jóval 200 fölött van, számos könyv és monográfia szerz?je. Példaként álljon itt könyvei közül kett?, „Gyógyszerészi Kémia (Szász – Takács – Végh, Medicina, 4 kiadás, 1990), és „Pharmaceutical chemistry of antihypertensive agents” (Szász – Budvári-Bárány, CRC, 1991 ). A 2010-ben megjelent új Gyógyszerészi Kémia tankönyv szerkeszt?je, szerz?je és létrejöttének f? “katalizátora” volt.

Szász professzor úr szakmai közéleti tevékenysége is jól ismert a gyógyszerész-társadalom el?tt. Az MGYT elnökeként és szaklapjaink felel?s szerkeszt?jeként is sokat tett a magyar gyógyszerészet fejl?déséért és egységéért. A Német Gyógyszerészeti Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. F?bb kitüntetései: Érdemes Gyógyszerész (1965), Munka Érdemrend arany fokozata (1975), Apáczai Csere János-díj (1982), Magyar Fels?oktatásért emlékplakett (1997), Batthyány-Strattmann László-díj (2002).

Munkáját az igényesség és a szakmai tisztesség jellemezte. Mélységes humánuma, segít?készsége és bölcsessége gazdagon szétosztott ajándék volt számunkra, amit örökre meg?rzünk. Nyugodjék békében.

Dr. Zelkó Romána dékán

(semmelweis.hu)


Utolsó útjára 2018. szeptember 13-án 12:45-h-kor kísérjük a Farkasréti temet? Makovecz ravatalozójából.