Gyászhír: Elhunyt Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész


Gyászhír: Elhunyt Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész

 

Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész 2018. december 22-én, 
78 éves korában elhunyt

Nehéz tudomásul venni. Kortársunk, kollégánk, barátunk volt. Hihetetlen gazdag élettel ajándékozta meg a Jóisten. Olyan családba született, ahol a gyógyszerészet m?velését édesapjától, Répay Lajostól örökölte. A kaposf?i gyógyszertár tulajdonosa Kadarkútra kerülve régészként is tevékenykedett. Kadarkút szorgalmas helytörténeti gy?jt?munkája, értékment? tudása révén országos hír?vé vált.

Répay Gábor nagy becsben tartotta az örökséget. Édesapja volt a példakép. A gyógyszerészi hivatáson kívül különleges tehetséget is örökölt t?le: a holt fába lelket tudott lehelni. Olyan fokon tökéletesítette a „fafaragó hajlamot”, hogy Magyarországon ? lett a patikabútorok restaurálásának els?fokú mestere.

Csodaszép kadarkúti „kastélya” választékos bels? berendezése önmagában is m?vészettörténeti érték. Az udvarban gazdag gyümölcsöst telepített, amelyben gyönyör? és egészséges alma termett. Gyönyör? skót juhászkutyái elválaszthatatlan barátaiként követték mindenhová a gazdag és tágas udvarban és lakásban. A kadarkúti patika pedig inkább gazdag múzeumként t?nik szemünk elé. A helyiségek zsúfolásig tele voltak (vannak) a magyar gyógyszerészet történeti emlékeivel: arcképek, fényképek, festmények, szobrok, vázák, könyvek, családtörténeti levelezés és rengeteg értékes bútor, f?leg patikabútorok és eszközök, edények. Asztalosi, restaurátori m?helye maga a csoda! A legkülönlegesebb szerszámok, megmunkáló eszközök tanúskodnak arról, hogy nemcsak m?vészettörténeti m?veltsége volt kivételes, hanem értékteremt? és értékment? kézügyessége is. (Fiai örökölték a hajlamot, a nagyobbik neves fogtechnikus, a kisebbik pedig kiváló bútorrestaurátor!)

Répay Gábor barátunk a Gyógyszerésztudományi Karunkon alapított – ma ’Lárencz László’ nevét visel? – Gyógyszerésztörténeti Csoport alapító tagja. Szemlélete példaként ad számunkra er?t ahhoz, hogy megmentett szaktörténelmi tárgyi emlékeinket a legnagyobb gondossággal ?rizzük tovább. Tevékenységének jelei különösen Somogy és Baranya megyében sok helyen fellelhet?k. Pécsett a Szerecsen Múzeumpatika és a szintén muzeális érték? volt Irgalmasok Patika officinájának és bútorzatának restaurátoraként járult hozzá gyógyszerésztörténeti értékeink megmentéséhez.   

Kadarkút városa nagy tiszteletben tartotta. Répay Gábor gazdag életm?vének méltatása a helytörténészek és a gyógyszerésztörténészek feladata lesz. Szomorúan gyászoljuk Karácsony el?estéjén.

A gyászmisére január 11-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel kerül sor a kadarkúti katolikus templomban, majd 11:00 órakor helyezik örök nyugalomba a Mikei úti temet?ben.

2018. december 24.

 PTE Gyógyszerésztudományi Kara ’Lárencz László’ Gyógyszerésztörténeti Csoportja