Gyógyszer Min?ségbiztosítók Fóruma - 2012. május 9. - MGYK Budapesti Szervezete


A Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének keretein belül m?köd? Gyógyszer Min?ségbiztosítók Fóruma 2012. május 9-én tartotta 2012. évi els? összejövetelét, mely a Magyar Logisztikai Egyesülettel közösen került megrendezésre a MTA Vörösmarty termében.

A rendezvényen 53 min?ségbiztosító kolléga jelent meg.

Az üdvözlések és megnyitó után, melyet Dr. Hetényi László a Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének elnöke és Dr. Doór Zoltán a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke tartott, a következ? el?adások hangzottak el:

Min?ség - Biztonság
prof. Dr. Zelkó Romána, Semmelweis Egyetem

Helyes nagykereskedelmi és ellátási gyakorlat (GDP)
Dr. Lakatos Péter MLE alelnök, logisztikai szakért?

Termékdíj a gyógyszeriparban
Debreczeni László, Magyar Vámügyi Szövetség

Az igen színvonalas el?adások, melyek különböz? szakterületek képvisel?it?l hangzottak el, egyértelm?en rávilágítottak a kapcsolódási pontokra, a helyes gyakorlattal összefügg? lényegi kérdésekre.

Az el?adások elhangzása után az el?adók válaszoltak a feltett kérdésekre, majd a résztvev?k kötetlen beszélgetés keretében cserélték ki tapasztalataikat, vetették fel a kérdéskörhöz kapcsolódó problémáikat, meglátásaikat.

 

Budapest, 2012. május 10.

Készítette: Szarvadyné