Gyógyszerészek figyelmébe – az e-recept rendszerr?l


Az e-recept rendszer éles indulásának els? napi tapasztalatait figyelembe véve, az EESZT vezet?ivel egyetértésben az alábbiakra hívjuk fel a gyógyszerészek figyelmét:

 

1. A gyógyszertári rendszergazdák tájékoztatása szerint a gyógyszertárak EESZT-be történ? bekötésére a 2017. október 31-én megjelent 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet által meghatározott december 15-ig tartó átmeneti id?n belül mindenhol sor kerül.

2. Az EESZT-be már bekötött és a még bekötésre váró gyógyszertárakban is els?dleges, hogy a betegellátás zökken?mentes legyen. Ezért – ha az EESZT-be történ? felkapcsolódás esetleg a betegek kiszolgálását lelassítaná – a beteg várakoztatása helyett javasolható a hagyományos expediálás üzemmódra átváltani. Az EESZT és az érintett informatikai rendszergazda a megfelel? sebesség? adatlekérdezés és továbbítás érdekében a szükséges finomhangolást folyamatosan végzi.

3. Az e-személyivel történ? recept kiváltás november közepét?l fokozatosan lesz elérhet?. Addig a hagyományos személyi igazolvány és TAJ-szám bemutatásával, vagy a papír alapú felírási igazolás bemutatásával lehet a gyógyszereket kiváltani.

 

Budapest, 2017. november 2.

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK