GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MIN?SÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET - személyi változások - közlemény


Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min?ség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1125 Budapest, Diós árok 3.

Tel.: (+36 1) 356-1522, Fax: (+36 1)375-7253

web: www.gyemszi.hu, e-mail: info@gyemszi.hu

Közlemény

A Kormány áprilisi döntése alapján a Nemzeti Er?forrás Minisztérium négy korábbi egészségügyi háttérintézménye (Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Egészségügyi Szakképz? és Továbbképz? Intézet, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ) az Egészségügyi Min?ségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI) alapjain május elsejét?l gazdasági együttm?ködésben folytatja tovább a tevékenységét.

Az újonnan megalakuló Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min?ség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) létrejöttével Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Er?forrás Miniszter visszavonta a beolvadó intézmények f?igazgatóinak vezet?i megbízását, tekintettel az átalakításra. Dr. Török Krisztina, a GYEMSZI f?igazgatója a következ? hetekben folyamatosan megbízza a szakterületeket felügyel? f?igazgató helyetteseit. Els?ként Dr. K?szeginé Dr. Szalai Hildát, az Országos Gyógyszerészeti Intézet korábbi szakmai f?igazgató?helyettesét kérte fel GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet F?igazgatóságának megbízott f?igazgató-helyettesi tisztségére, ezzel biztosítva az OGYI esetében a szakmai jogfolytonosságot és a m?ködés biztonságát.

2011. május 6.