Gyógyszergyártók a kormány mellett - Jobbágyi Zsófia - 2014. 04. 15. (2. oldal) - Magyar Hírlap


Partnerei lesznek a kormánynak az innovatív gyógyszergyártók a következ? négy évben is az egészségügy, de legf?képp a gyógyszer-támogatási rendszer továbbfejlesztésében ? írja összegzésében Jakab Zoltán, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke. Úgy fogalmaz, a betegek folyamatos ellátása a különböz? készítményekkel nagy eredménynek számít, ám akad még megoldásra váró probléma a következ? id?szakra is.

Az elmúlt négy év egyik vitathatatlan eredménye, hogy az ország vezetése biztosította a gyógyszerellátást részben a támogatási rendszerben keletkez? tartalékok felhasználásával, részben a ? korábbi kormányzat által kivetett ? gyógyszeripari különadók emelésével ? foglalta össze az elmúlt id?szak gyógyszerellátási tapasztalatait, illetve a még megoldásra váró feladatokat a kormányzati ciklus újraindulásának apropóján Jakab Zoltán, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke.

Ennek köszönhet?en ? folytatja ? nem csak a betegek vonatkozó kiadásai csökkentek, hanem a költségvetés gyógyszerkiadásai is. Mindazonáltal az intézkedések a gyógyszergyártók tevékenységére is kihatottak, amire szinte valamennyi érintett szervezeti átalakítással és racionalizálással reagált.

Jakab Zoltán kifejti azt is, hogy Európával és a hozzánk hasonló fejlettség? országokkal összehasonlítva az elmúlt ciklusban igen lassú volt az új, innovatív készítmények befogadása, így négy év alatt összesen tizenkét új gyógyszerhatóanyag kerülhetett be a támogatási rendszerbe, melyek viszont mindennap bizonyítják, hogy ?ezek viszik igazán el?re a gyógyítást?.

Az eredmények mellett az elnök kitér a következ? id?szak teend?ire is, így kihangsúlyozza a forrásbevonás kérdését is, mivel úgy látja, ?fel kell készülni arra, hogy többen vannak azok, akik a következ? években elérik azt az életkort, amikor a korábbiaknál jóval több lesz az egészségügyi kiadásuk?.

Az elnök emellett részletezi azt is, hogy az elmúlt évek folytonos változtatásai miatt ?a világ egyik legbonyolultabb gyógyszer-támogatási rendszere a miénk?, ezért fontos lenne átláthatóbbá tenni. Jakab Zoltán szükségesnek látja azt is, hogy hazánk aktívabb szerepet vállaljon a nemzetközi gyógyszerfejlesztési folyamatokban, mivel a többi közt betegek ezreinek ingyenes, élvonalbeli kezelése múlik rajta.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke azonban leszögezi, hogy az innovatív gyógyszergyártók a következ? ciklusban is partnerei lesznek a kormánynak az egészségügy és különösen a gyógyszer-támogatási rendszer továbbfejlesztésében.

 

Jobbágyi Zsófia

Magyar Hírlap