Gyógyszertárak a népegészségügyért - kormany.hu


A 2012. július 16. és 26. közötti miniszterelnöki konzultációs sorozat során a kormány megtárgyalta és elfogadta a pénzügyi (patika-) alapról és a gyógyszertári szolgáltatási díjról szóló koncepciót. Közlemény.

Az úgynevezett patikaalap 2013 harmadik negyedévét?l olyan, türelmi id?vel rendelkez?, kedvez? kamatozású hitelkonstrukció elérhet?ségét biztosítja a gyógyszerészek részére, mely lehet?séget nyújt a gyógyszertárakban történ?, 25 illetve 50 százalékot meghaladó tulajdonrészhez való jutáshoz. A patikaalap el?segíti, hogy a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek a gyógyszertárak többségi tulajdonosaivá váljanak.

A gyógyszertári szolgáltatási díj mostani bevezetésével az állam a gyógyszertárakon és a gyógyszerészeken keresztül olyan szolgáltatás biztosítását várja el, mellyel a beteg- és gyógyszerbiztonság javul a támogatott gyógyszerek kiadása során. Ez els? lépésben a vényköteles gyógyszerek és gyógyszertárban készített magisztrális gyógyszerek esetében jelent el?relépést. A gyógyszerészek által nyújtott gyógyszerbiztonsági szolgáltatás keretében a betegek részletesebb tájékoztatást kapnak gyógyszerükkel kapcsolatban: tájékozódhatnak a beszedett gyógyszerek közötti kölcsönhatásokról, az esetleges azonos hatóanyagú gyógyszerek együttes szedésének következményeir?l. Ezáltal a gyógyszertárak és a gyógyszerészek a mellékhatásokkal kapcsolatos figyel?rendszer aktív részeseivé válnak. Az új szabályozás a gyógyszertárak számára is el?írja a népegészségügyi programokban való aktív szerepvállalást.

A szolgáltatási díjat nem a betegek, hanem az állam fizeti a gyógyszerészeknek. A szolgáltatási díj elosztása pedig segíti a vidéki kisforgalmú gyógyszertárak stabilitását.

(Egészségügyért Felel?s Államtitkárság)


Forrás: kormany.hu