Gyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésről


Budapesten a Rubin Hotelben november 19-én délután, a VI. Gyógyszerész Köztestületi Napok programjának utolsó eseményeként került sor a Magyar Gyógyszerészi Kamara ez évi II. küldöttközgyűlésére. A küldöttközgyűlésen 142 küldött jelent meg, ez 53,6 százalékos részvételi arányt jelent.

A küldöttközgyűlés a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd a napirend, a mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után az elnöki beszámolóval folytatódott. Dr. Hankó Zoltán beszámolóját 141 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el a küldöttközgyűlés. (Az elnöki beszámolót rövidesen közzétesszük.) A küldöttek jóváhagyták a Kamara alapítóként való részvételét a gyártói szövetségekkel és a nagykereskedői szövetséggel együtt létrehozandó nonprofit gazdasági társaságban, amelynek feladata a gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó uniós szabályozásnak megfelelő magyarországi rendszer kialakításának előkészítése. A küldöttközgyűlés 121 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és egy tartózkodással döntött alapszabály-módosításról, melynek értelmében a 600 főnél nagyobb taglétszámú területi szervezetek az eddigi 40%-os hányad helyett tagjaik tagdíj-befizetésének 42%-ával közvetlenül gazdálkodhatnak, az elkülönített alapba történő befizetési kötelezettségük pedig az eddigi 5%-ról 3%-ra mérséklődött. A küldöttek a Kamara 2017. évi költségvetését tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el.

A küldöttközgyűlés dr. Hankó Zoltán elnök zárszavát követően a Szózat eléneklésével zárult. 

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

Gyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésről

Gyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a küldöttközgyűlésről