Hatályba lépett az új háziorvosi indikátorrendszer - a 2011. április 4-én megjelent NEFMI közlemény alapján


Április elsejét?l módosult a háziorvosi szolgálatok munkájának mérésére, értékelésére szolgáló úgynevezett indikátorrendszer ? ennek révén a praxisok többletbevételhez jutnak.

2009 els? felében a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok által végzett ellátás ösztönzése érdekében bevezették az egységes indikátorrendszert. Az elmúlt két év gyakorlati tapasztalataira, valamint a nemzetközi tendenciákra alapozva az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság a háziorvosok teljesítményének értékelését jobban szolgáló új indikátorokat vezetett be 2011. április 1-t?l.

Az új indikátorrendszer kiemelt célja a min?ségibb ellátás. A módosítás eredményeként a praxisok min?sítése komplexen történik. A min?sítés során a háziorvosok saját jelentései mellett például a kórházak, szakrendel?k adatait is figyelembe veszi az Egészségbiztosító. Az új szakmai indikátorrendszer arra ösztönzi a háziorvosokat, hogy javuljon a prevenciós, gyógyító, gondozási és gyógyszerrendelési tevékenységük.

A feln?tt és a vegyes körzetek értékelése során fontos szempont az influenza elleni véd?oltásban részesült 65 év felettiek aránya, a népegészségügyi célú, szervezett eml?sz?résen a megel?z? két évben részt vett 45-65 éves n?k száma, a magas vérnyomás miatt kezelésben részesültek aránya több korosztályban, a gondozásban részesült cukorbetegek aránya, továbbküldési arány a szakellátásba, valamint az antibiotikum kezelés gyakorisága a feln?tt lakosság körében.

A gyógyszerfelírási gyakorlatot tekintve az eddigi adminisztratív és szankcionáló elemeket tartalmazó gyógyszerrendelési és gyógyszer-kiszolgálási monitoring rendszer helyett, a háziorvosi gyakorlatban többnyire alkalmazott normatív támogatású gyógyszerek esetében az indikátorrendszeren keresztül egy ösztönz? épül be. Ezáltal a háziorvosok érdekeltté válnak abban, hogy költséghatékony gyógyszereket írjanak fel.

Újdonság az is, hogy a rendelet bizonyos gyógyszerfelírási mennyiség felett minden orvosra kiterjed?en gyógyszerfelírási visszajelzési rendszert vezet be. Ez biztosítja, hogy a háziorvosok rövid id?közönként, dokumentálható módon visszajelzést kapjanak az OEP-t?l gyógyszerfelírási gyakorlatuk alakulásáról, az általuk felírt gyógyszerek mennyiségér?l.

A NEFMI közleménye alapján