Helyesbítés


„A gyógyszerészetet érintő törvénymódosításokról” c., a Kamara honlapján május 12-én közzétett tájékoztatóval kapcsolatban dr. Póka Edit (NEAK Ártámogatási Főosztály) az alábbi hibára hívta fel a figyelmemet:

„A főosztályunkra beérkező kérdés után nyomozva derült ki, hogy a Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapján a törvénymódosításokról szóló tájékoztatóban helytelenül szerepel az alábbi szöveg: „A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása értelmében ezentúl nem nyújtható méltányosságból támogatás nem támogatott allopátiás gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz árához,…”  

Valójában a vény nélkül kiadható, nem támogatott gyógyszerekre vonatkozik a kiegészítés, mint ez a Magyar Közlöny 2023. május 11., csütörtöki számának 2960. oldalán látható.

„Az Ebtv. 26. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Nem nyújtható az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás]

„d) a vény nélkül kiadható, nem támogatott gyógyszerekre.”

 

Köszönöm a hibás közlésre vonatkozó jelzést, a tájékoztatót olvasó kollégáim megértését kérem.

A honlapon lévő tájékoztató szövegében a korrekciót elvégeztem.

Budapest, 2023. május 18.

Dr. Hankó Zoltán
elnök