Hogy ne adatrabszolgák legyünk…


A Vándorgy?lés pénteki záró programjában a vitaindító el?adásokat követ?en tartott fórumon nyílt lehet?ség az EESZT-vel kapcsolatos aktualitások megvitatására.

 

A vitaindító el?adásokra, illetve a feltett kérdések megválaszolására az EESZT fejlesztéséért felel?s vezet? munkatársait – Szabó Bálint (f?osztályvezet?, ÁEEK-EESZT), Héja Gergely (informatikai mérnök, ÁEEK-EESZT) és dr. Bertalan Lóránt (gyógyszerész szakért? ÁEEK-EESZT) – hívták meg. Az összejövetel moderátorai dr. Nagy Vilmos és dr. Fang Simon voltak.

Hogy ne adatrabszolgák legyünk… A vitaindítók sorát Szabó Bálint kezdte, aki az EESZT adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel kezdte el?adását, majd rátért az innováció fontosságára.Mint mondta, a rendszer legnagyobb haszna, hogy valós információkat ad. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ágazatra vezették be az információs rendszert, ami még egy vállalatnál is nehézségeket okozhat. Mára már napi kb.1 millió receptet kezel a rendszer. A továbbiakban részletezte a rendszer bevezetése óta eltelt id?szak történéseit, majd kitért a további feladatokra, tervekre, például hogy 360 fokos min?ségbiztosítást kell elérniük. Sorra vette a leggyakrabban el?forduló hibákat, amelyek javításán folyamatosan dolgoznak. Kiemelte, az MGYK jól összefogta a gyógyszerészi oldallal kapcsolatos teend?ket, további feladatokat.

Dr. Bertalan Lóránt és Héja Gergely közös el?adásában az elmúlt id?szakban hozzájuk eljutott, a hétköznapokban gyakran el?forduló kérésekkel és kérdésekkel foglalkozott. Mint elhangzott, ma már nemcsak a hibák kijavítására helyezik a hangsúlyt, hanem azok megel?zésére is. Az el?adásokról összességében elmondható, hogy az EESZT-vel kapcsolatos tapasztalatokat és fejlesztési irányokat, az üzembiztonság és biztonságos m?ködtetés, valamint a fejleszt?k feladatait, illetve a rendszerben rejl? lehet?ségeket járták körbe.

Hogy ne adatrabszolgák legyünk… Nemcsak a vitaindító el?adások alatt, hanem egész nap lehet?ségük nyílt a részvev?knek arra, hogy az EESZT m?ködésével kapcsolatban írásban kérdéseket tegyenek fel, amire a meghívott el?adók válaszoltak. Az EESZT m?ködésével és további fejlesztésével foglalkozó fórumot nagy érdekl?dés kísérte. Több kérdés az orvosok vényírási gyakorlatával, edukációjukkal, mi több, büntetésükkel volt kapcsolatos. Mások a felírási igazolással kapcsolatban kérdeztek. Többen felvetették a dupla vények NEAK elszámolásának kérdését, ahogy felvet?dött a közös orvos-gyógyszerész adatbázis szükségessége is.

Az el?adásokat és az azt követ? fórumon elhangzottakat figyelmesen figyel? konferencia-résztvev?k azzal a meggy?z?déssel állhattak fel a program végeztével, hogy az EESZT fejleszt?inek nemcsak a feladatok végrehajtása során fontosak a gyógyszertárak és a gyógyszerészek, hanem a megoldandó problémák és a szükséges fejlesztési irányok meghatározásakor is szoros együttm?ködésre törekednek a gyógyszerészekkel és az ?ket képvisel? kamarával. 

mgyk.gyh
Fotó: Pap Tímea és dr. Nagy Vilmos

Hogy ne adatrabszolgák legyünk…

Dr. Bertalan Lóránt

Hogy ne adatrabszolgák legyünk…

Héja Gergely

Hogy ne adatrabszolgák legyünk…

Dr. Nagy Vilmos és dr. Fang Simon

Hogy ne adatrabszolgák legyünk…

Hogy ne adatrabszolgák legyünk…